Aktuality

Školy z regionu se zapojily do Polsko-českého festivalu lidové písně v polském Kolonowskie

7.2.2011 První společné setkání českých a polských škol zapojených do projektu S přírodou a tradicemi společně proběhlo 2. a 3. února v polské obci Kolonowskie. Žáci základních škol Bělotín, Hustopeče nad Bečvou a Střítež nad Ludinou se zúčastnili Polsko – českého festivalu lidové písně. Během odpoledního programu české děti zazpívaly vždy po dvou polských lidových písních. Stejně tak polské děti si připravily české lidové písně. Bonusem poté bylo vystoup... Celý text >
 

V průběhu února mohou žádat o dotace malé obce na obnovu památek a mladí zemědělci na investice

2.2.2011 V Programu rozvoje venkova, který financuje Ministerstvo zemědělství z prostředků Evropské unie, mohou obce do 500 obyvatel žádat na obnovu místní památek z programu III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Nemusí se přitom jednat pouze o obnovu samotné památky, ale předmětem podpory může být i návazná infrastruktura popřípadě zeleň, která je s památkou spojena. Dotace může být obcí také přidělena na financování různých studií a pro... Celý text >

Kancelář MAS hostila jednání zástupců Národní sítě MAS ČR

1.2.2011 Při Národní síti místních akčních skupin České republiky nedávno vznikla pracovní skupina, která má za úkol sestavit hodnotící dotazník, jímž se poměří kvalita a rozsah činnosti jednotlivých MAS v ČR. Dotazník bude primárně sloužit pro potřeby národní sítě, jeho upravená verze však bude využitelná i pro Ministerstvo zemědělství a jeho každoroční stanovování finančních bonusů MASkám účastnících se Programu LEADER dle kvality jejich práce. Členem p... Celý text >

MAS aktualizuje dotační Program LEADER, zveme na veřejné projednání

31.1.2011 Zásadní aktualizací nyní prochází Strategický plán LEADER "Měníme Hranicko", na základě kterého MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko už 3 roky rozděluje v regionu dotace, přičemž má stejně dlouhé období ještě před sebou. Po důkladné hodnotící zprávě, která zmapovala dosavadní průběh čerpání, nyní přichází na řadu pohled do budoucnosti a úprava plánu, díky němuž na Hranicko doputuje do roku 2014 ještě dalších téměř 20 milionů Kč do... Celý text >

Hranicko na veletrhu cestovního ruchu

17.1.2011 Opět po roce zavítali zástupci regionu Hranicko na veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně. Stejně jako loni, mělo Hranicko svůj stánek v rámci expozice Olomouckého kraje. Spolu s dalšími turistickými lokalitami představovali odborné veřejnosti i ostatním návštěvníkům novinky a zajímavosti z oblasti cestovního ruchu, které připravují na novou sezónu. Za Hranicko to jsou především balíčky zážitků z oblasti sportu, adrenalinu i relaxace. Dále pa... Celý text >

MAS zve do poradní skupiny projektu na rozvoj ovocnářství

10.1.2011 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se připravuje na spuštění projektu „Moravské a slezské ovocné stezky“, který se zabývá propagací a rozvojem ovocnářství na Hranicku (podrobnosti o projektu viz přílohy). K realizaci celého více než jednoročního projektu bude ustavena poradní skupina, k jejímuž prvnímu setkání Vás tímto srdečně zveme.Setkání proběhne tento čtvrtek 13.1. od 17h v Kanceláři Rozvojového partnerství, Tř. 1. máje 2063, Hran... Celý text >

Harmonogram výzev OP Životní prostředí zveřejněn

5.1.2011 Státní fond životního prostředí zveřejnil aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z OP Životní prostředí pro jednotlivé prioritní osy. Předběžný plán je dostupný na webových stránkách Harmonogram je rozdělen na výzvy pro individuální projekty, tj. takové, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50 milionů eur, a na výzvy pro velké projekty, jejichž celkové náklady překročí 50 milionů eur.V únoru je plánováno vyhlášení výzvy na projekty prio... Celý text >

Školy mohou získat dotace z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

4.1.2011 Olomoucký kraj vyhlásil na konci roku 2010 čtvrté výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci dvou globálních grantů (GG) zaměřených na podporu počátečního vzdělávání. Školy v Olomouckém kraji tak mohou realizovat projekty v oblasti podpory rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, či na podporu dalšího vzdělávání pracovníků škol ... Celý text >

PF 2011

22.12.2010 Šťastné a veselé prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2011.

PF 2011

21.12.2010 Přejeme všem členům, nečlenům, žadatelům i budoucím žadatelům... krásné prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do nového roku, zdraví, hodně energie a pracovních úspěchů!!Kolektiv MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Lucie Machová, František Kopecký, Vojtěch Skácel a Filip Konečný.

PF 2011

21.12.2010 Děkujeme všem za spolupráci v letoším roce a do toho nového přejeme pohodu, hodně zdraví a úspěchů!!!Kolektiv zaměstnanců Hranické rozvojové agentury, z.s.
 

Aktualizovaný přehled starostů a starostek v obcích regionu Hranicko

15.12.2010 Přinášíme vám aktualizovaný přehled představitelů jednotlivých obcí regionu Hranicko po komunálních volbách konaných v říjnu 2010. Vše naleznete v přiloženém souboru.

5. sezóna na Mlynářské cyklotrase ukončena Výroční schůzí

15.12.2010 15. 12. 2010 se konala Výroční schůze zástupců obcí ležících na regionální cyklotrase Po stopách využívání vodní a větrné energie. Zhodnocení sezóny a plány do roku 2011, to byla dvě hlavní témata schůzky. Přítomným byl stručně představen projekt nazvaný Rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko, který bude realizován v příštím roce za finanční podpory z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd. Jednou z důležitých aktivit bude vyznačení re... Celý text >

První výroční schůze Destinačního managementu

15.12.2010 V úterý 14. 12. 2010 se v prostorách Hranické rozvojové agentury konala první Výroční schůze Destinačního managementu regionu Hranicko. Kromě členů pracovní skupiny cestovního ruchu na ní byli pozváni partneři, kteří se v letoším roce a roce následujícím dohodli s Hranickou rozvojovou agenturou na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, propagaci, spolupráci a rozvoji služeb. Program schůzky nebyl nikterak náročný, šlo více méně o vzájemnou debatu... Celý text >

Valná hromada Mikroregionu Hranicko volila orgány svazku

5.12.2010 Poslední listopadový den proběhla Valná hromada Mikroregionu Hranicko v kulturním domě v Ústí, která byla ve znamení voleb do orgánů svazku. Staronové starostky a starostové se sešli v hojném počtu a navzájem měli možnost se poprvé setkat od uvedení do svých funkcí. Valná hromada zvolila předsedu mikroregionu, kterým je i nadále , coby zástupce za Město Hranice. Místopředsedou , starosta města Potštát. Dále byla zvolena Rada Mikroregionu, jejímiž... Celý text >

Volné sdružení cestovního ruchu Moravská brána pokračuje ve svých aktivitách

1.12.2010 Poslední společnou schůzkou v letošním roce zakončili zástupci subjektů volného sdružení Moravská brána letošní sezónu. Ta se konala 1. 12. 2010 v kanceláři Hranické rozvojové agentury a sešli se zde zástupci města Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Městského informačního centra Hranice a Přerov, Lázní Teplice nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyní a Hradu Helfštýn. Jednání začalo sdělením výsledků ze zasedání hodnotící komise Fondu Mikr... Celý text >

Zástupci měst a obcí na Cyklostezce Bečva se sešli na Výroční schůzi

1.12.2010 Historicky první Výroční schůze zástupců měst a obcí ležících na Cyklostezce Bečva se konala poslední listopadový den na půdě Hranické rozvojové agentury. Od podpisu Memoranda - dokumentu o vzájemné spolupráci - letos v červnu, to byla další společná schůzka, kde se potkala města a obce ze všech částí Cyklostezky Bečva. Na programu byly tři hlavní body a to shrnutí aktivit za rok 2010, plány jednotlivých měst/obcí na rok 2011 a návrhy na společné... Celý text >

Projekt S přírodou a tradicemi společně je pro školy novou zkušeností

1.12.2010 Do projektu S přírodou a tradicemi společně jsou zapojeny tři školy z hranického regionu. U příležitosti zahájení realizace projektu jsme se zástupci škol udělali malou anketu k tomu, co od projektu očekávají a na co se těší.Ankety se zúčastnili Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel základní školy Bělotín, Mgr. Jaroslav Běčák, ředitel základní  školy Hustopeče nad Bečvou a Mgr. Jiří Jordán, zástupce ředitelky základní školy Střítež nad Ludinou.Otázka č. 1... Celý text >
 

Pracovní skupiny zhodnotí čerpání dotací LEADER

29.11.2010 Dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“ se dostal do své poloviny, což je ideální příležitostí k rozboru dosavadního průběhu programu a jeho nastavení pro roky následující. MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko tak nyní započalo zhruba čtyřměsíční proces aktualizace svého Strategického plánu LEADER, podle nějž jsou dotace přidělovány žadatelům. účastníci třech tematických pracovních skupin diskutovat a hodnotit dosavadní čerpání dotací. Sch... Celý text >

Tři zástupci MAS účastníky národní konference Venkov 2010

29.11.2010 Už druhý ročník celonárodní konference Venkov proběhl tentokrát ve dnech 23.-25. listopadu 2010 v Lázních Bělohrad, a mezi účastníky nechyběli oba manažeři Rozvojového partnerství spolu s jednou členkou Výběrové komise. Konference na tři dny spojila nejrůznější sektory, organizace a osobnosti, které pracují pro rozvoj venkova, hlavním tématem a podtitulem byl: Rozvoj venkova po roce 2013. Většina příspěvků, workshopů a seminářů se tak stále točil... Celý text >

MASce schválen už čtvrtý Projekt Spolupráce, o dalších jednala s polskými kolegy

22.11.2010 Projekty Spolupráce umožňují v rámci Programu rozvoje venkova získávat dotace na společné záměry místních akčních skupin ať už v rámci České republiky nebo i z různých koutů Evropy. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko patří v této oblasti mezi nejúspěšnější v rámci celé ČR, jelikož už realizovalo nebo právě zajišťuje už tři takové projekty. Zájem o tyto dotace mezitím mezi MASkami prudce stoupnul a tak při poslední registraci žádostí v červnu ... Celý text >

MAS volila nového předsedu a složení svých orgánů

22.11.2010 "Super volební" Valnou hromadu Rozvojového partnerství absolvovalo dne 16. listopadu v příjemném prostředí zámecké konírny v Hustopečích nad Bečvou hned 31 přítomných členů. Na pořadu jednání bylo nejdříve schválení Jednacího řádu Valné hromady a poté aktualizace Stanov sdružení. V nich došlo k několika zásadním změnám, např. předsedu nyní volí přímo Valná hromada, vznikla také funkce místopředsedy sdružení. Dle nových stanov pak proběh... Celý text >

Zástupci regionu Hranicko prezentovali své zkušenosti partnerům z Východu

17.11.2010 Zástupci regionu Hranicko Jan Balek a František Kopecký prezentovali 10. listopadu zkušenosti z projektů na Ministerstvu zahraničních věcí zástupcům z Běloruska, Azerbajdžánu, Gruzie, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie. Seminář proběhl v rámci programu Východní partnerství, v rámci kterého Česká republika podporuje předávání dobré praxe dobré správy věcí veřejných.  Tento seminář zaštítěný ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem byl věnová... Celý text >

Nabídka dotací pro zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

15.11.2010 Ministerstvo živostního prostředí a Státní fond živostního prostředí ČR vyhlásily XXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva je určena pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského.Žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty realizované na územ... Celý text >

Malí podnikatelé mohou pořídit své investice z dotací

15.11.2010 Malí podnikatelé a živnostníci budou mít opět možnost získat dotaci na financování svých záměrů. Program rozvoje venkova ČR připravuje na únor roku 2011 další výzvu, která bude zaměřena právě na podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Až 60 % nákladů například na nákup strojního nebo technického vybavení, pořízení výpočetní techniky, stavební úpravy jim může zaplatit Evropská unie.  Administrativa je v tomto případě oproti jiným dotačním prog... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU