MAS Hranicko

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

AKTUALITY - MAS Hranicko

Žadatelé ve Výzvě č.2 dotačního programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

2.8.2018Celkem 26 žadatelů, kteří v koncem června podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejn&eac... Celý text >

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele ve 2. výzvě MAS-OPZ Prorodinná opatření

1.8.2018MAS Hranicko na konci července provedla výběr žádosti o podporu, podané do 2. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Prorodinná opatření. Žádosti bude na začátk... Celý text >

MAS vybrala k získání podpory 4 projekty na zlepšení infrastruktury základních škol v regionu

1.8.2018MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 4. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování infrastruktury základn&ia... Celý text >

MAS Hranicko vybrala k získání podpory první 2 projekty dotačního programu MAS-OPZ

19.7.2018MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádostí o podporu, podaných do 1. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na neinvestiční podporu Sociálních služeb. Ž&a... Celý text >

MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

19.7.2018MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádosti o podporu, podané do 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Rozvoj komunitních center. Žádost byla na začátku č... Celý text >

Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

9.7.2018MAS Hranicko v úterý 3.7.2018 uzavřela Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 29 Žádostí o podporu, ovšem jedn... Celý text >

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v minulých měsících nabídnul místním akčním skupinám z cel&eacut... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU