MAS Hranicko

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

KALENDÁŘ AKCÍ - MAS Hranicko

24.9.2019 (Út) 13:00

Konzultační den Agentury CzechInvest pro podnikatele

Sídlo MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice

1.10.2019 (Út) 17:00 - 19:00

Beseda pro veřejnost na téma: Komunikace s rodiči a pedagogy

Hotel Centrum

2.10.2019 (St) 08:00 - 14:00

Seminář pro pedagogy: Rodiče vs. škola

Hotel Centrum

AKTUALITY - MAS Hranicko

Díky dotaci MAS-OPZ poskytuje Člověk v tísni své sociální služby nově i na Hranicku

18.9.2019Díky finanční podpoře dotačního titulu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora rozšířila od dubna 2019 organizace Člověk v tísni svou činnost i ... Celý text >

CzechInvest pořádá na Hranicku ve spolupráci s MAS konzultační den pro podnikatele

30.8.2019Agenturu CzechInvest řada českých firem stále vnímá jako státní subjekt zřízený za účelem lákání zahraničních investorů, př&iacut... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 8. výzvu z IROP na infrastrukturu sociálního podniku

26.8.2019MAS Hranicko dne 26. 8. 2019 vyhlásila 8. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (investiční podpora).  Souhrnná alokace výzvy čin&iacut... Celý text >

MAS rozhodne o nasměrování téměř 4 milionů Kč dotací v programu MAS-PRV, zapojte se!

23.8.2019MAS Hranicko se bude v příštích týdnech zabývat situací v dotačním programu MAS-PRV, kde po 3 zrealizovaných výzvách zůstává stál... Celý text >

MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.3 MAS-PRV 14 zemědělských projektů

23.8.2019Místní akční skupina Hranicko zveřejnila výsledky Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získá... Celý text >

2. jednání Řídicího výboru MAP

23.7.2019V úterý 20. června 2019 proběhlo 2. jednání Řídicího výboru MAP (ŘV MAP). Na programu bylo schválení aktualizovaného složení ŘV MAP a PS pro ro... Celý text >

Výzva č.3 programu MAS-PRV uzavřena, podáno 14 projektů

12.6.2019MAS Hranicko v pondělí 3.6.2019 uzavřela Výzvu č. 3 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 16 Žádostí o podporu, z toho dvě byly omylem... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU