MAS Hranicko

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

KALENDÁŘ AKCÍ - MAS Hranicko

22.1.2018 (Po) 16:00 - 18:00

Informační seminář pro žadatele ve Výzvě č.2 Rozvoj sociálních služeb programu MAS-IROP

Zasedací místnost MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček - Kunzova vila)

22.1.2018 (Po) 16:00 - 18:00

Informační seminář pro žadatele ve Výzvě č.4 Infrastruktura ZŠ programu MAS-IROP

Zasedací místnost MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček - Kunzova vila)

22.1.2018 (Po) 16:30 - 18:00

Informační seminář pro žadatele ve Výzvě č.1 Bezpečnost dopravy programu MAS-IROP

Zasedací místnost MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček - Kunzova vila)

22.1.2018 (Po) 16:30 - 18:00

Informační seminář pro žadatele ve Výzvě č.3 Rozvoj komunitních center programu MAS-IROP

Zasedací místnost MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček - Kunzova vila)

AKTUALITY - MAS Hranicko

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP na infrastrukturu

15.1.2018MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Souhrnná alokace těchto Výzev je 17 040 062 Kč celkových způsobilých vý... Celý text >

MAS Hranicko vyhlašuje první výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

9.1.2018MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 9.1.2018 vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 364 620 Kč dotací, takže při průměrn&e... Celý text >

Řídící orgány schválily Výzvy MAS-IROP a Fiche MAS-PRV

22.12.2017MAS Hranicko přináší aktuality k Výzvám 3 dotačních programů MAS: MAS-IROP 1. až 4. Výzva budou vyhlášeny nejpozději 15. ledna s uzávěrkou 16. &uac... Celý text >

Nejčastější chyby při zprávách o realizaci zjednodušených projektů

18.12.2017Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o re... Celý text >

Vše k šablonám přehledně

28.11.2017 Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), na svých webových stránkách uveřejnil sekci ... Celý text >

Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ

21.11.2017 Na začátku školního roku 2017/18 zahájil projekt PPUČ spolupráci s prvními 11 mateřskými a základními školami, kterým bude během nás... Celý text >

Co je možné pořídit ze šablon?

14.11.2017Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu Č... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU