RegionHranicko.cz je společným portálem tří regionálních organizací spolupracujících na rozvoji Hranicka. Mikroregion Hranicko je svazkem obcí regionu. MAS Hranicko je soustředěno na naplňování Strategie CLLD a vlastní dotační programy, kromě subjektů veřejné správy sdružuje také zástupce podnikatelské sféry a neziskových organizací. Hranickou rozvojovou agenturu založily výše zmíněné subjekty jako servisní a poradenskou organizaci pro realizaci projektů a využívání dotačních programů. Směrování regionu popisuje Strategie rozvoje regionu Hranicko, která je společným základem aktivit všech třech spolupracujících organizací.

KALENDÁŘ AKCÍ

24.11.2017 (Pá) 10:00 - 14:00

Den se značkou MORAVSKÁ BRÁNA

Dvorana zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, Hranice

1.12. (Pá) - 16.12. (So)

Vánoční jarmark v Hranicích

Masarykovo náměstí, Hranice

AKTUALITY

Co je možné pořídit ze šablon?

14.11.2017Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu Č... Celý text >

Videoprezentace k realizaci šablon a dotazy k šablonám

14.11.2017Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů. Videprezentace je zaměřena na dokládání výs... Celý text >

Řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny u personálních šablon

14.11.2017Na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si ... Celý text >

Projekt ENSURE právě zahájen!

14.11.2017Hranická rozvojová agentura je jedním ze 14 partnerů mezinárodního projektu s názvem ENSURE, což je zkratka pro: European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas, ... Celý text >

Den se značkou MORAVSKÁ BRÁNA

7.11.2017 Koordinátor značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® Hranická rozvojová agentura, z.s. pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem, ... Celý text >

Na úspory energie v podnicích je připraveno 6 miliard korun

6.11.2017Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve v&yacu... Celý text >

Dotace na likvidaci nepotřebných vrtů

1.11.2017 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlašují výzvu na LIKVIDACI STARÝCH VRTŮ. Cílem výzvy je likvid... Celý text >
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU