RegionHranicko.cz je společným portálem tří regionálních organizací spolupracujících na rozvoji Hranicka. Mikroregion Hranicko je svazkem obcí regionu. MAS Hranicko je soustředěno na naplňování Strategie CLLD a vlastní dotační programy, kromě subjektů veřejné správy sdružuje také zástupce podnikatelské sféry a neziskových organizací. Hranickou rozvojovou agenturu založily výše zmíněné subjekty jako servisní a poradenskou organizaci pro realizaci projektů a využívání dotačních programů. Směrování regionu popisuje Strategie rozvoje regionu Hranicko, která je společným základem aktivit všech třech spolupracujících organizací.

KALENDÁŘ AKCÍ

27.1.2017 (Pá) 08:30 - 14:00

National event/Národní událost projektu EGPiS

hala a tělocvična SPŠ Hranice

AKTUALITY

Aktualizace strategického rámce

20.1.2017Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice připravuje aktualizaci Strategického rámce, která proběhne příšt... Celý text >

Další číslo zpravodaje v projektu EGPiS

20.1.2017V rámci mezinárodního projektu EGPiS - Podpora zapojování dívek do sportu, vyšlo další číslo elektronického zpravodaje. Zde se v krátkos... Celý text >

IROP VYHLÁSIL VÝZVY V OBJEMU 71 % ALOKACE PROGRAMU

7.1.2017Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva IROP, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj již 67 výzev, jejichž celkový objem činí 71 %, tj.... Celý text >

IROP – plánované výzvy v roce 2017 nebudou

4.1.2017V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k zásadním změnám v harmonogramu plánovaných výzev na... Celý text >

MZE podporuje kulturní a venkovské prvky

4.1.2017 Ministerstvo zemědělství v roce 2017 znovu vyhlásilo program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Celkem je možno žádat v 5-ti oblastech: A/ Údržba a obno... Celý text >

Grantový program regionu Hranicko 2017 vyhlášen

3.1.2017

Organizátoři kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí mohou i v letošním roce žádat o příspěvek z Grantového programu regionu Hranicko 2017.... Celý text >

Počty dětí a žáků k 30. 9. 2016

2.1.2017Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ ... Celý text >
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU