RegionHranicko.cz je společným portálem tří regionálních organizací spolupracujících na rozvoji Hranicka. Mikroregion Hranicko je svazkem obcí regionu. MAS Hranicko je soustředěno na naplňování Strategie CLLD a vlastní dotační programy, kromě subjektů veřejné správy sdružuje také zástupce podnikatelské sféry a neziskových organizací. Hranickou rozvojovou agenturu založily výše zmíněné subjekty jako servisní a poradenskou organizaci pro realizaci projektů a využívání dotačních programů. Směrování regionu popisuje Strategie rozvoje regionu Hranicko, která je společným základem aktivit všech třech spolupracujících organizací.

AKTUALITY

MAS Hranicko vybrala k získání podpory první 2 projekty dotačního programu MAS-OPZ

19.7.2018MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádostí o podporu, podaných do 1. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na neinvestiční podporu Sociálních služeb. Ž&a... Celý text >

MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

19.7.2018MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádosti o podporu, podané do 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Rozvoj komunitních center. Žádost byla na začátku č... Celý text >

Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

9.7.2018MAS Hranicko v úterý 3.7.2018 uzavřela Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 29 Žádostí o podporu, ovšem jedn... Celý text >

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v minulých měsících nabídnul místním akčním skupinám z cel&eacut... Celý text >

Vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole 2018 v Hranicích

20.6.2018 Soutěžící byli odměněni na Slavnostním vyhlášení, které proběhlo v sobotu 16. 6. v 15.00 hodin, v parku Sady Čs. legií v Hranicích v r&aacut... Celý text >

MAS Hranicko vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

4.6.2018MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 4.6.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 148 098 Kč dotací, takže při průměrn&... Celý text >

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP

25.5.2018MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regioná... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU