Aktuality

Ovlivněte budoucnost regionu Hranicko - rozšiřte řady místní akční skupiny

10.2.2012 Vážení přátelé,Obracíme se na Vás s nabídkou vstupu Vaší osoby, firmy, organizace, instituce, spolku, školy do našeho občanského sdruženíMístní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.  Mnohým z Vás jistě nemusíme naši činnost představovat, Vám ostatním se pokusím co nejstručněji přiblížit naše působení na Hranicku a v čem můžeme být prospěšní my pro Vás a Vy pro nás, pokud se rozhodnete rozšířit naše řady.Co děláme:-    Jsme o... Celý text >

Prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na akci Dobudování Cyklostezky Bečva

1.2.2012 Jelikož došlo k doplnění slepého výkazu výměr o jednu položku bylo rozhodnuto o prodloužení termínu podání nabídek na akci Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky do termínu 9. 2. 2012 do 12 hod. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách:   

Mikroregion Hranicko šetří společně náklady

29.1.2012 Od 1. 1. 2012 nakupuje 15 členských obcí Mikroregionu Hranicko elektrickou energii a plyn pod společnou hlavičkou. Důvod je jediný a to lepší cena za dodávaná média. Společný nákup energií začaly obce řešit již v roce 2011, kdy měly v plánu připojit se k městu Hranice, které se tehdy rozhodovalo, zda nákup uskutečnit výběrových řízením či přes komoditní burzu. Město nakonec zvolilo komoditní burzu, ale nákup řešilo samostatně, jen pro sebe a své ... Celý text >
 

Zadávací řízení - kompostování v domácnostech

25.1.2012 Dne 25.1.2012 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu Kompostování v domácnostech.Zadávací dokumentace je k dispozici na této adrese:

I v roce 2012 bude Grantový program rozdělovat peníze na zajímavé akce

25.1.2012 V úterý 24. ledna 2012 proběhl slavnostní podpis partnerské smlouvy o spolupráci na Grantovém programu regionu Hranicko v roce 2012.  Tímto byl oficiální Grantový program program zahájen.Do letošního, již pátého ročníku, vložily finanční prostředky společně s Mikroregionem Hranicko firmy Cement Hranice, akciová společnost,  Hranická rozvojová agentura, z.s., KUNST spol. s r.o., SSI Schäfer s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o., Váhala a spol. s ... Celý text >

Zadávací řízení na stavební práce - Dobudování Cyklostezky Bečva

19.1.2012 Dne 19. 1. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci Dobudování Cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky. Předmětem zakázky je vybudování kvalitního asfaltového povrchu vybraných úseků Cyklostezky Bečva a instalace dopravního značení v rámci projektu "Dobudování cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Bečvou - Špičky", který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II St... Celý text >

Na seminář k zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA dorazilo přes 40 účastníků

19.1.2012 S až nečekaným zájmem se setkal v pořadí druhý a zásadní seminář, na němž byly prodiskutovány a odsouhlaseny všechny základní parametry budoucího fungování značky kvality místních výrobků "MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt". Do krásného prostředí divadelního sálu v areálu Staré střelnice v Hranicích dorazilo 17. ledna 2012 přes 40 zájemců z řad výrobců, starostů, členů místních akčních skupin a zástupců veřejnosti. Seminář se konal pod ... Celý text >

Hranicko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012

18.1.2012 e dnech 12. až 15. ledna se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2012.  Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh  je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů.Hranicko lákalo ... Celý text >

Seminář nastaví principy fungování značky MORAVSKÁ BRÁNA regionání produkt

9.1.2012 Další důležitý mezník před jarním spuštěním značení kvality místních výrobků „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt“ mají před sebou výrobci, starostové obcí a manažeři rozvojových organizací z Hranicka a Lipenska. Druhý pracovní seminář, který proběhne v úterý 17. ledna od 16 hodin v Divadle Stará střelnice v Hranicích, totiž představí, prodiskutuje a definitivně schválí téměř všechny důležité zásady fungování značky. Ať už soupis vhodných typů výro... Celý text >

Využijte šanci k obnově veřejných prostranství

4.1.2012 Zájemci z řad obcí, škol, sdružení, spolků a příspěvkových organizací mohou do 20. 1. 2012 žádat Nadaci Partnerství o Malý grant na jarní výsadbu stromů v maximální výši 20 tisíc korun. Chybí-li v obci zelené veřejné prostranství pro vzájemná setkávání nebo k odpočinku, mohou žádat o nadační příspěvek Místo od stromy až ve výši 198 tisíc korun. Podmínkou úspěchu v případě úprav zelených prostor je však aktivní zapojení veřejnosti.Další informace ... Celý text >

PF 2012

23.12.2011 Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012 všem svým partnerům, přátelům a známým přeje Michaela Škrobánková, Marcela Tomášová a Pavla Vaculová.

Až 10 milionů na pořízení nové ICT

16.12.2011 Malí a střední podnikatelé mohou do poloviny února předkládat své záměry na pořízení nových informačních technologií do OP Podnikání a inovace. 60%, resp. 50% dotaci mají šanci získat z Operačního programu Podnikání a inovace při pořizování nového hardware, software, vybudování sítě, nákupu licencí a ostatních věcí, které jsou součástí IS/ICT firmy. Operační program Podnikání a inovace nabízí ve výzvě nazvané „ICT v podnicích“ možnost získat dota... Celý text >

MAS potvrdila nabídku dotací Programu LEADER pro rok 2012

15.12.2011 Programový výbor MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na svém jednání 12.12.2011 potvrdil plnění finančního plánu SPL a schválil, které Fiche (dotační oblasti) budou vyhlášeny v rámci následující Výzvy č.1/2012. Mezi koncové žadatele na Hranicku se bude rozdělovat téměř 7 miliónů korun, přičemž přesné alokace budou stanoveny před samotným vyhlášením Výzvy koncem února.Příležitost získat až 40 až 60% dotací budou mít zemědělci v rámci Fiche ... Celý text >

Vánoce v Polsku završily projekt S přírodou a tradicemi společně

13.12.2011 Děti ze základních škol z Hranicka navštívily v pátek a sobotu 9. a 10. prosince 2011 polskou obec Kolonowskie. Na zdejší základní škole byly představeny polské vánoční tradice a zvyky. Již po třetí se děti ze základních škol z Bělotína, Hustopeč nad Bečvou a Stříteže nad Ludinou podívaly k polským kamarádům. Vánoční setkání završilo projekt S přírodou a tradicemi společně, který české a polské školy realizují od září 2010.Po vřelém přivítání pan... Celý text >

MMR vyhlásilo program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2012

1.12.2011 Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.    Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku    Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení d... Celý text >

Výběrové řízení na projektového asistenta

1.12.2011 Hranická rozvojová agentura, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektového asistenta pro přípravu a realizaci projektů financovaných EU. S požadavky na tuto pozici se mohou zájemci seznámit v příloze aktuality. Výběrové řízení proběhne v průběhu ledna 2012.

Podívejte se na nové fotogalerie z činnosti MAS

25.11.2011 MAS Rozvojové partnerství v minulých týdnech navštívila místa realizace a aktéry všech 10 podpořených projektů z letošní Výzvy Programu LEADER "Měníme Hranicko". Fotogalerii i s obsáhlým komentářem si můžete prohlédnout Manažeři MAS se také zúčastnili nedávno dvou důležitých akcí. Jednak to bylo Společné setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje, které proběhlo 7.-8.11. v Nové Hradečné na Uničovsku. Za účasti zástupců SZIFu, SPOV a KAZV... Celý text >

Další úspěch Mikroregionu Hranicko v oblasti dotací, tentokrát životní prostředí

24.11.2011 V letošním roce podával Mikroregion Hranicko další dva společné projekty – žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, kdy jeden z nich již prošel hodnocením a byl úspěšně schválen.  Výsadba liniové zeleně v obcích mikroregionu Hranicko je prvním ze společných projektů, do kterého se zapojily obce Bělotín, Horní Újezd, Opatovice, Skalička, Ústí, Střítež nad Ludinou.  Zabývá se návrhem výsadeb a obnovou krajinných prvků zeleně, zej... Celý text >

Databáze umělců Hranicka slouží už tři roky

18.11.2011 Malé narozeniny v říjnu oslavila internetová Databáze umělců a uměleckých souborů regionu Hranicko, která pořadatelům kulturních akcí slouží už rovné tři roky. Cílem jejího vzniku, se kterým v roce 2008 pomohl Program obnovy venkova Olomouckého kraje, byla aktivní podpora kulturního života v regionu. Pořadatelé akcí totiž často netuší, že v sousedních vesnicích působí šikovní amatérští, ale i profesionální umělci a řemeslníci, kteří mohou zpestři... Celý text >

Mikroregion Hranicko má nového předsedu

18.11.2011 Téměř čtyřhodinové jednání Valné hromady Mikroregionu Hranicko, mělo jako úvodní bod volbu nových zástupců do orgánů svazku. Ve středu 16. 11. 2011 se v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Hustopečích nad Bečvou sešli zástupci členských obcí Mikroregionu Hranicko, aby si mimo jiné zvolili na další 3 roky nového předsedu, místopředsedu a členy Rady. Na jednání byla přítomna i Ing. Radka Ondriášová – starostka města Hranice, jako nový zástupce m... Celý text >

Začalo plánování Grantového programu na rok 2012

11.11.2011 S blížícím se závěrem roku je potřeba již plánovat aktivity na rok 2012. Nejinak je tomu u Grantového programu regionu Hranicko. V roce 2012 vstoupí Grantový program již do své půlkulaté páté sezóny. K jednání o podobě programu v příštím roce se sešli stávající partneři, ale i nový partner, kterým bude firma CS Steel a.s. z Hranic.Schůzka se usktečnila 8. listopadu 2011. Stěžejním bodem byla diskuse o pravidlech Grantového programu na rok 2012. V... Celý text >

Rozvojové partnerství opět uspělo v celorepublikovém Hodnocení MAS

26.10.2011 Právě v těchto dnech byly ze strany Ministerstva zemědělství zveřejněny výsledky každoročního procesu celorepubliového Hodnocení MAS, které realizují Program LEADER. Hodnocení probíhalo formou vyplnění obsáhlého dotazníku a následné obhajoby před hodnotící komisí v Praze (fotogalerie AS Rozvojové partnerství může s potěšením konstatovat, že se stejně jako v loňském roce umístila opět v nejlépe hodnocené kategorii A a příští rok tak dosáhne opět n... Celý text >

SZIF potvrdil rozhodnutí MAS a schválil dalších 10 projektů z Programu LEADER

19.10.2011 Státní zemědělský intervenční fond dne 18.10. zveřejnil na svém webu přehled definitivně schválených Žádostí o dotaci jednotlivých MAS, mezi nimiž je i 10 projektů, které Rozvojové partnerství vybralo k realizaci v rámci jarní Výzvy č. 1/2011 Programu LEADER "Měníme Hranicko". SZIF tak potvrdil všechny projekty, které MAS doporučila k realizaci. Nyní mají příjemci 100% jistotu a mohou se pustit směle do realizace svých záměrů. MAS jim b... Celý text >

MAS spolupořádala úspěšný Farmářský trh a Den pro ovoce

12.10.2011  S velmi kladnými ohlasy se setkala trojakce, na jejíž organizaci se v sobotu 8.10. podílela také MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Na travnaté ploše u zámku v Hranicích od rána proběhl v pořadí již druhý Farmářský trh regionu Hranicko, který tentokrát nabídl kupujícím sortiment od více než 40 prodejců při samozřejmém důrazu na kvalitní a domácí výrobky z regionu a nejbližšího okolí. Oproti prvnímu trhu na náměstí se tentokrát stánky na... Celý text >

Spolupráce českých a polských škol pokračuje v přírodě

11.10.2011 V duchu poznávání přírody se nesl uplynulý víkend na základní škole ve Stříteži nad Ludinou a Bělotíně. Dalším setkáním tak pokračoval projekt S přírodou a tradicemi společně. V pátek 7. října  2011 uspořádali učitelé ze Stříteže nad Ludinou Branný závod, jehož se zúčastnily všechny školy zapojené do projektu. Polské školy tak mají zcela novou zkušenost, jelikož v jejich regionu se podobné závody nekonají. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu ze vz... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU