Aktuality


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Šance zapojit se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“

18.5.2016 V rámci druhého ročníku letní muzejní soutěže vyšel v Hranickém deníku 6.5.2016 hrací plán. Až do 29. července bude postupně v každém dalším vydání otištěno 12 herních kupónů, které soutěžící nalepí na příslušné místo v hracím plánu. V kupónu nale... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktualizovaný kalendář akcí v Moravské bráně

13.5.2016 Ty nejdůležitější akce v oblasti Moravské brány najdete v aktualizované verzi kalendáře akcí pro rok 2016. Všichni pořadatelé vás srdečně zvou a bližší informace si můžete vyžádat buď u nás nebo přímo u pořádající organizace.  Příjemnou sezónu s haldou návštěvníků přeje Hranick&aacu... Celý text >
 

Výrobci pozor!!! – vyhlašujeme V. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

12.5.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Analýza MŠ a ZŠ na Hranicku - podívejte se a připomínkujte

12.5.2016 Školy a školky na Hranicku se v průběhu prosince 2015 zapojily do celorepblikového dotazníkového šetření MŠMT ČR. Odborný tým projektu MAP pro Hranicko se dohromady s Administrativním týmem zabýval rozborem a zpracováním jeho výsledků.  Společně se zpracovanými výsledky SWOT analýz za každé opatřen&iacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

1.číslo Zpravodaje MAP je venku!

2.5.2016 Milí čtenáři, po třech měsících od zahájení projektu vychází první číslo Zpravodaje MAP, ve kterém se dočtete vše podstatné o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko". Ptáte-li se, co je ten MAP zač, kdo se na něm podíl či co je jeho smyslem, pak si v příloz... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zapojte se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“

20.4.2016 MAS Hranicko připravilo pro všechny děti i dospělé už druhý ročník letní muzejní soutěže a tentokrát spojilo síly s Hranickým týdnem. „6. května vyjde na prostřední dvoustraně Hranického týdne originální hrací plán. Až do 29. července bude postupně v každém dalším vydání otištěno 1... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAP pro Hranicko: Akce byly a další se chystají!

19.4.2016 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko běží již na plné obrátky. Jeho součástí je mj. pořádání akcí a setkání zaměřených na školskou tematiku. Některé z nich jsou zaměřeny speciálně na pedagogy a vedení škol a školek, další cílí... Celý text >
 

Grantový program letos podpoří 18 akcí

31.3.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Pracovní skupiny projektu MAP - zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku!

25.3.2016 Vážení čtenáři, kolegové, jistě jste v poslední době zaznamenali zvýšenou aktivitu kolem  (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko). Děje se tak proto, že nyní máme příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. V rámci projektu vytváříme partnerství, ta... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ

21.3.2016 Vážení čtenáři, tato pozvánka je určena zejména pro osoby pohybující se ve školském prostředí. V dubnu bude zahájeno čerpání měkkých dotací pro MŠ a ZŠ přes tzv. šablony. MAS Hranicko, jakožto realizátor projektu "kční lán rozvoje vzdělávání pro Hranicko", připravila na čtvrtek ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Přijďte na besedu o "Párové výuce"

15.3.2016 Vážení čtenáři, jste srdečně zváni na besedu o párové (tandemové) výuce na školách, konanou. Ředitelškoly, Mgr. Radomír Habermann, ji vnímá jako jednu z možných cest, jakzvládnout připravované změny ve školství. Již v tomto roce budou mít školy možnost požádat o financování p&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS dokončila Strategii rozvoje regionu Hranicko, nyní ji posuzuje MMR

2.3.2016 MAS Hranicko má za sebou významný milník. Dne 29. února 2016 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj resp. na Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 202... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Projekt EGPiS - 2. číslo informačního newletteru

9.2.2016 Financování z programu ERASMUS+ Sport pomohlo rozjet také projekt s názvem EGPiS. Jedním z jeho partnerů je Hranická rozvojová agentura. Projekt EGPiS (Encouraging Girls' Participation in Sports) se snaží najít způsoby, jak motivovat děvčata k pohybu, zdravému životnímu stylu, ke sportu apod. V únoru vyšlo již 2. číslo informačního newsletteru... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové dotace pro dobrovolné hasiče

8.2.2016 nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany - tedy i JPO V - získat dotaci na nákup dopravních automobilů nebo na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. Státní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí se předpokl&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výstavba rybníků a investice do akvakultury

3.2.2016 Malé a střední podniky, mikropodniky, rybářské svazy a spolky či fyzické osoby mohou žádat o dotaci až 50% z celkových způsobilých výdajů, které jsou max. 5.000.000 Kč. Ministerstvo zemědělství připravuje výzvu na březen 2016 z Operačního programu Rybářství. Kromě modernizace a opatření vedoucí k ekologicky &scaron... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

1.2.2016 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program na Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Příjem žádostí je až do 29. dubna 2016 do 15:00 hodin. Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí, kdy příjemce může získat až 80% dotaci na: rekonstrukci, obnovu a odbahnění či výstavbu. ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Přijďte naposledy ovlivnit podobu dotačních programů MAS na roky 2016-2020

29.1.2016 MAS Hranicko zve širokou veřejnost na Závěrečnou veřejnou debatu ke Strategii rozvoje regionu Hranicko 2014-2020, která se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 od 16h ve Velké zasedací síni hranického zámku.Využijte možnost naposledy před podáním Žádosti o realizaci strategie na MMR ovlivnit podobu dokumentu a nastavení jednotlivých parametrů do... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016

28.1.2016 Ministerstvo zemědělství pro tento rok připravilo nový dotační program s názvem Udržování a obnova kulturnío dědictví venkova. Obce do 5000 obyvatel, spolky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelé a další subjekty mohou získat až 70% dotace na obnovu památných staveb (kapličky, zvoničky, kříže, kostel... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na mikrojesle

15.1.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo začátkem ledna 2016 výzvu k předkládání individuálních projektů. Výzva má název Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Obce, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace mohou ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Grantový program 2016 vyhlášen!!!

5.1.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vyhlášení dotací pro Olomoucký kraj se blíží

4.1.2016 Krajští zastupitelé 18. 12. 2015 schvalují nové dotační programy na rok 2016. Hlavním důvodem změny dosavadního způsobu přidělování dotací je snaha o přehlednější proces poskytování dotací z rozpočtu kraje. Od letošního roku budou dotace bez oborového zaměření zrušeny a místo nich je velmi v&yac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

22.12.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na... Celý text >
 

Dotace na energetické úspory bytových domů

11.12.2015 Na energetické úspory bytových domů lze nyní žádost dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek (kromě fyzických osob nepodnikajících) mohou nyní žádat na zateplení bytového domu, instalaci systémů nuceného větrá... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MŠMT vyhlásilo dotačí program na podporu sportu

11.12.2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vedle neinvestičních programů na podporu sportu, vyhlásilo dotační program v investiční oblasti. Jedná se o program 133510. V celkovém objemu státní podpory sportu pro rok 2016 je k dispozici bezmála 3,7 miliardy korun, z toho pro investice je rozpočet ve výši 870 milionů korun. O dotaci mohou ž&aa... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

9.12.2015 Olomoucký kraj vyhlásí z kraje příštího roku příjem žádostí o dotaci z tzv. kotlíkových dotací. Všechny fyzické osoby z Olomouckého kraje mohou získat až 150 tis. Kč na výměnu zdroje tepla - kotle na pevná paliva a jeho výměnu za: - účinnější a novější kotel na pevná paliva... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU