Aktuality

 

Jak sestavit plán pedagogické podpory?

16.12.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Program EFEKT 2017-2021

12.12.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo pravidla pro nový program EFEKT na období 2017-2021. Program je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Program je dělen na 2 podprogramy, přičemž podprogram 1 P1 Investiční podpora realizace energeticky úspo... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Obce mohou získat další dotace na veřejné osvětlení

28.11.2016 Vláda souhlasila s prodloužením programu EFEKT na rekonstrukce veřejného osvětlení, původně schváleným na období let 2008–2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo prodloužení programu do roku 2017 z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v tomto roce. Pro letošní rok bylo v programu alokováno celkem 80 milionů korun, o 38 milionů ko... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva pro podnikatele!!!

14.11.2016 Jste začínající podnikatel s historií do 3 let? Chtěl byste pořídit nové stroje, technologická zařízení a vybavení? Stačí Vám maximální částka dotace 225 tisíc Kč? Právě pro Vás je tedy určena aktuálně vyhlášená výzva z programu Podnikání a inovace pro konkurencesc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí 300 miliónů v rámci programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY pro začínající podniky

7.11.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS dále zpřesňuje podporované aktivity a další podmínky svých dotačních programů. Rozběh se blíží

1.11.2016 Na základě nově zveřejněných podkladů pro MAS ze strany Řídících orgánů a úprav strategie CLLD v rámci věcného hodnocení došlo k další aktualizaci sumářů informací ke všem 3 dotačním programům MAS Hranicko (k dispozici v přílohách nebo ). Jedná se o výrazné zpřesnění podmínek a pod... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Mikroregion Hranicko vydal zpravodaj

27.10.2016 MIkroregion Hranicko se od července letošního roku stal Centrem společných služeb (CSS), tedy místem, které slouží pro obce a občany Mikroregionu Hranicko. A co všechno Vám Centrum nabízí? To se dozvíte v právě vycházejícím zpravodaji. Najdete zde informace o službách poskytovaných centrem, které jsou pro zapojené o... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Burza středních škol v Hranicích

25.10.2016 V úterý 1. listopadu 2016 od 9 hod. do 16 hod. proběhne ve dvoraně hranického zámku již každoroční prezentace středních škol a učilišť, kterou pořádá Město Hranice ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci. Prezentace se i letos zúčastní více než 30 středních škol a učili&scaron... Celý text >
 

Chystá se třetí setkání pracovních skupin – Akční plán vzdělávání Hranicka na rok 2017

21.10.2016 Celý text >
 

Doporučení a rady k šablonám

21.10.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vzdělávací aktivity v rámci MAP – co proběhlo a na co se můžete těšit?

21.10.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na cyklostezky a zvýšení bezpečnosti dopravy

21.10.2016 Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v těchto dnech výzvy na rok 2017. První výzva se zaměřuje na výstavbu a opravy cyklistických stezek a zřizování pruhů pro cyklisty. Obce zde mohou získat až 85%-ní dotaci. Příjem žádostí o dotace bude ukončen 20. ledna 2017. Další  výzva je určena na zvý... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

20.10.2016 Ministerstvo životního prostředí ČR spouští zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí. Dotace jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové dotace pro obce z MMR

18.10.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj jako již tradičně vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkona, kde jsou připraveny dotační prostředky pro obce do 3000 obyvatel. Obce mohou žádat do 30.12.2016, a to zejména na místní komunikace, drobné sakrální stavby jako jsou křížky a kapličky, nebo na místa aktivního odpočinku a místnosti pro spolkové, ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ dalším zájemcům

9.10.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na malé domovní čistírny odpadních vod

7.10.2016 Ministerstvo životního prostředí spustilo nový dotační program zaměřený na domovních čistíren odpadních vod.Dotace je zaměřena na vybudování domovních čistíren odpadních vod v obcích nebo i v městských částech, a to hlavně tam, kde se z ekonomického hlediska nevyplatí či technických důvodů není možné n... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Vzory příloh k "šablonám"

5.10.2016 Na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu k tzv. šablonám, na které již některé školy netrpělivě čekaly. Věnujte, prosím, pozornost i informační příloze Dokládání výstupů a indikátorů, kde naleznete spoustu užitečných informací. Všechny dokumenty s... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Rada švédské sportovní federace navštívila Hranicko

3.10.2016 Tři dny trávilo v Hranicích devět zástupců Rady švédské sportovní federace - Värmlands Sport Federation. Ta je jednou z 21 regionálních federací pro sport, která patří do švédské národní sportovní konfederace. Ta má přibližně 100 000 členů patřících do 70 různých sportovn&iac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Tři nové výzvy z oblasti životního prostředí

30.9.2016 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další Farmářský trh regionu Hranicko vypukne 14. října

22.9.2016 Na tradiční Farmářský trh regionu Hranicko se mohou milovníci kvalitních místních výrobků těšit opět v pátek 14. října. Široký prodejní sortiment a bohaté občerstvení zpestří svým vystoupením od 11h Hudecká muzika z Hranic. Chybět nebudou držitelé značky MORAVSKÁ BRÁNA regionáln&ia... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

DOTACE NA MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

31.8.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 1,51 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření. Žádosti lze podávat od konce září leto&scaron... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Program rozvoje venkova ohlašuje 3. kolo příjmu žádostí

24.8.2016 Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Žádosti bude možné podávat na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotazník Olomouckého kraje ke stavu cyklodopravy

18.8.2016 Vážení čtenáři, Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího pro účely zpracování strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, který má za cíl... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

PŘES 700 MILIONŮ KORUN Z PENĚZ EU PŮJDE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY

16.8.2016

Ve dvou otevřených výzvách Operačního programu životní prostředí mohou podporu získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, n... Celý text >


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Strategický rámec MAP i s investičními záměry je schválen

28.7.2016 Po měsíc a půl trvající cestě došel Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hranicko ke svému schválení na půdě Řídícího výboru MAP. Podstatnou fází byl dlouho trvající proces sběru investičních záměrů všech základních a ma... Celý text >
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU