MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.3 MAS-PRV 14 zemědělských projektů

23. 8. 2019

Místní akční skupina Hranicko zveřejnila výsledky Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace všech 14 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí přes 4 miliony korun dotačních prostředků.

Místní akční skupina Hranicko zveřejnila výsledky Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace všech 14 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí přes 4 miliony korun dotačních prostředků. Ani v jedné z Fichí nedosáhl úhrn požadovaných dotací výše celkové určené alokace, podpořeny mohly být tedy všechny podané Žádosti o dotaci. Podrobný přehled naleznete v příloze Aktuality nebo na odkazu zde..

V oblasti rozvoje zemědělských podniků uspělo 8 žadatelů, kteří se zaměřili výhradně na mobilní stroje od rozmetadel přes půdní válce až třeba po přepravník zvířat. Dotaci obdrží Radek Hradil z Provodovic, Lubomír Holčák a Marie Holčáková z Jindřichova, Eduard Kozák z Lučic, Petr Voldán z Partutovic, Petr Zdráhala z Paršovic, fa Hranicko a.s. ze Stříteže n.L. a farma Ondroušek z Horního Újezda.


Celkově mezi zemědělce do prvovýroby zamíří téměř milion korun dotací, sami přidají další 2 miliony korun ze svého.                            


Zemědělci mohli žádat také v oblasti zpracování zemědělských a potravinářských produktů, kde bylo podáno 5 projektů. Eduard Kozák zmodernizuje výrobnu v Lučicích u Bělotína, Jakub Trčka vybaví právě budovanou výrobnu marmelád ve Slavíči, Oldřich Kubeša zakoupí automobil pro rozvoz masných výrobků, David Polišenský už na hranické Tř. 1. máje točí zmrzlinu z nového stroje a fa VÁHALA a spol. s r.o. zbuduje u svého provozu v HUstopečích novou samoobslužnou prodejnu určenou okolo jedoucím řidičům. Z celkového úhrnu více než 6 milionů Kč investic budou dotace tvořit cca 1.900.000 Kč.

Cestovnímu ruchu na Hranicku pomůže realizace projektu nákupu dalšího sněžného děla pro lyžařský areál na Potštátě. Žadatel Ski klub Hranice získá 220.000 Kč, zbytek do celkové ceny půl milionu už doplatí ze svého.


Do Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce nebyl bohužel podán žádný projekt.


14 úspěšných žadatelů v následujících měsících zrealizuje výběrová řízení a následně se pustí do realizace projektů. MAS Hranicko se k dotačnímu programu MAS-PRV vrátí na podzim 2019, kdy nejprve pracovní skupina Ekonomický rozvoj a následně Valná hromada MAS rozhodne o nasměrování 3,8 mil. Kč, které dosud v alokaci dotačního programu zůstávají. Podrobněji viz tato Aktualita.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz