MAS rozhodne o nasměrování téměř 4 milionů Kč dotací v programu MAS-PRV, zapojte se!

23. 8. 2019

MAS Hranicko se bude v příštích týdnech zabývat situací v dotačním programu MAS-PRV, kde po 3 zrealizovaných výzvách zůstává stále 3,8 milionů Kč dosud nevyčerpaných prostředků. Ve hře je nekolik variant...

MAS Hranicko se bude v příštích týdnech zabývat situací v dotačním programu MAS-PRV, kde po 3 zrealizovaných výzvách zůstává stále 3,8 milionů Kč dosud nevyčerpaných prostředků. Ve hře je nekolik variant, které jsou podrobně popsány v příloze této Aktuality. Zbývat se jimi bude Pracovní skupina Ekonomický rozvoj, jejíž jednání se uskuteční 10.9. od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko (Tř. 1. máje 328, Kunzova vila). Jednání pracovní skupiny je otevřené a po přihlášení se na tomto odkazu se jí mohou zúčastnit potenciální žadatelé či aktivní zájemci o rozvoj regionu.


Výsledkem jednání bude ucelený návrh podpořený argumenty a zdůvodněním, který bude předložen Valné hromadě MAS v druhé polovině září ke schválení. Valná hromada MAS bude mít možnost návrh schválit či jako celek odmítnout, na samotném jednání Valné hromady už nebude možné zapracovávat zásadní změny návrhu. Proto vyzýváme všechny členy PS Ekonomický rozvoj, členskou základnu MAS a zainteresované aktéry z řad obcí, zemědělců a podnikatelů, aby využili možnost zúčastnit se této pracovní skupiny, kde mohou svými argumenty ovlivnit výsledný návrh.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz