Výzva č.3 programu MAS-PRV uzavřena, podáno 14 projektů

12. 6. 2019

MAS Hranicko v pondělí 3.6.2019 uzavřela Výzvu č. 3 dotačního programu MAS-PRV. Vyhlášeny byly celkem 4 fiche (oblasti podpory) a poměr mezi finanční alokací a zájmem žadatelů byl různorodý.

MAS Hranicko v pondělí 3.6.2019 uzavřela Výzvu č. 3 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 16 Žádostí o podporu, z toho dvě byly omylem nahrány dvakrát a žadatel následně požádal o jejich stažení. Do fáze kontroly a hodnocení se tak posouvá 14 předložených žádostí, jejichž seznam naleznete v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

Vyhlášeny byly celkem 4 fiche (oblasti podpory) a ani u jedné z nich nedošlo k převisu zájmu nad určenou alokací, tak jako v minulých dvou výzvách.

Největší zájem je o získání podpory v oblasti Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků.
Podáno bylo celkem 8 projektů, které požadují v úhrnu 1 991 970 Kč oproti alokaci, která činí 2 182 709 Kč.

Stejně tak ve Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty a Fichi 14 Podnikání v cestovním ruchu nedojde k vyčerpání celé přidělené alokace, neboť 5 projektů v F12 požaduje 1 903 050 Kč oproti alokaci 2 236 415 Kč, v oblasti cestovního ruchu pak byla podána pouze jediná žádost s požadavkem na 220 522 Kč, přičemž připraveno bylo 752.781 Kč.

U Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce se ukázaly omezující podmínky Programu rozvoje venkova natolik svazující, že i přes několik konzultovaných projektových záměrů nebyl nakonec podán žádný projekt.

Dotační program MAS-PRV se uzavře příští rok poslední Výzvou č.4 a MAS čeká během letošního podzimu důležité rozhodování o nasměrování dosti velkého objemu zbývajících prostředků. Jistotu mají zemědělci ve Fichi 11, kde mají pro rok 2020 vyhrazenu alokaci 1,7 milionů korun. Vedle toho stojí balík nerozdělených prostředků z právě skončené výzvy (cca 2.970.000 Kč) a finance vrácené do alokace z úspor, změn, krácení či ukončení podpořených projektů v minulých dvou výzvách (aktuálně cca 830.000 Kč).Podrobněji viz tento aktuální Harmonogram Výzev MAS Hranicko, verze 07/2019


 


MAS má několik možností jak zareagovat. Pokud se během léta a podzimu objeví vážnější a dostatečně objemný zájem o dočerpání Fichí 12, 14 a 15, může být rozhodnuto o jejich znovuvyhlášení. Vzhledem k tomu, že u Fichí 12 a 14 došlo k nedočerpání alokace u všech 3 dosavadních výzev, je tento scénář méně pravděpodobný.
Spíše lze předpokládat, že MAS přesměruje tyto prostředky buď do znovuvyhlášení Fiche 13 Drobné podnikání, kde byl v loňských 1. i 2. výzvě vždy cca dvojnásobný převis zájmu, nebo dotační program nasměruje k návratu jeho podoby z období 2007-2013.
Řídící orgán PRV totiž na začátku roku rozšířil možné oblasti podpory v PRV, kdy lze dotací podpořit i infrastrukturu obcí, konkrétně veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody, drobné památky, kulturní domy, knihovny, spolkové klubovny, muzea a naučné stezky. Jedná se samozřejmě o atraktivní, potřebné a v našich obcích žádané oblasti podpory, je ale potřeba si uvědomit, že vzhledem k omezené zbývající alokaci může dojít ke značnému převisu zájmu nad možnostmi programu. Pokud MAS tedy tohoto rozšíření využije, bude vhodné vybrat a zaměřit se jen na ty nejprioritnější oblasti. 
 
Debatu k tomuto MAS zahájí v září 2019, již nyní se ale můžete na Kancelář MAS obracet se svými podněty.

14 podaných projektů v uplynulé Výzvě č.3 nyní projde procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Koncem srpna bude zveřejněn seznam doporučených žádostí, který bude předložen Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Též on ještě podané žádosti znovu zkontroluje a do konce roku 2019 se žadateli podepíše Dohody o poskytnutí dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz