2. jednání Řídicího výboru MAP

23. 7. 2019

2. jednání Řídicího výboru MAP

V úterý 20. června 2019 proběhlo 2. jednání Řídicího výboru MAP (ŘV MAP). Na programu bylo schválení aktualizovaného složení ŘV MAP a PS pro rozvoj matematické gramotnosti, byl aktualizován Strategický rámec MAP a schválen akční plán na rok 2019. Všechny dokumenty včetně zápisu z jednání jsou dostupné v přílohách a v záložce MAP v podsložce dokumenty 1_Ridici_vybor_MAP_II.


Další jednání ŘV MAP je plánováno na říjen/listopad 2019.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz