Byla vyhlášena výzva programu Technologie

22. 8. 2019

výzva programu OP PIK - Technologie

V operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena 10. výzva programu Technologie na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Výzva podporuje pořízení nových technologických zařízení a vybaveníMaximální výše podpory může dosahovat částky až 40 000 000 Kč. 


Podporovanými aktivitami 10. výzvy jsou například:  • Pořízení nových strojů, technologických zařízení, vybavení

  • Optimalizace a zefektivnění výrobních procesů

  • Digitalizace výrobních procesů


Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. 


Z prostředků programu je možno podpořit tyto výdaje:  • Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, hardware, zařízení, vybavení nutné pro provoz)

  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software, patentové licence, programy, data, databáze  - využívané po dobu trvání projektu)


Způsobilými žadateli jsou malé a střední podniky (MSP). Minimální výše podpory je částka 1 000 000 Kč a maximální výše podpory až 40 000 000 Kč.


Míra podpory je následující:  • 45 % výdajů pro malé podniky

  • 35 % výdajů pro střední podnikyOčekávané datum zahájení příjmu žádostí je 23.09.2019 a datum ukončení příjmu žádostí je 16.12.2019.

Autor:Michaela Škrobánková
E-mail:m.skrobankova@regionhranicko.cz