Aktuality

MAS schválila oblasti podpory a alokace dotačního programu MAS-IROP na roky 2023-2025

2. 10. 2023

Valná hromada MAS Hranicko na svém jednání 5.9.2023 schválila oblasti podpory a jim přidělené objemy dotací pro dotační program MAS-IROP, tedy Integrovaný regionální operační program. Celkový objem přes 41 milionů Kč dotací poputuje do celkem 5 oblastí: Infrastruktura základních škol, Podpora jednotek SDH, Revitalizace kulturních památek, Infrastruktura sociálních služeb, nejvíc financí pak zlepší bezpečnost chodců a cyklistů budouváním a rekonstruklcemi chodníků či přechodů pro chodce.

MAS zveřejnila preferenční kritéria pro dotační program MAS-OPTAK určený malým a středním podnikům

14. 9. 2023

MAS Hranicko učinila v minulých dnech další kroky pro spuštění dotačního programu MAS-OPTAK, jež bude podporovat malé a střední podniky ve zvyšování technologické úrovně, digitalizaci a automatizaci výroby či poskytovaných služeb. První výzva, kde bude mezi žadatele rozděleno cca 3 miliony korun, se chystá na listopad 2023.

MAS schválila oblasti podpory a alokace dotačního programu MAS-SZP na roky 2024-2027

6. 9. 2023

Valná hromada MAS Hranicko na svém jednání 5.9.2023 schválila oblasti podpory a jim přidělené objemy dotací pro dotační program MAS-SZP, tedy Společná zemědělská politika, což je pro roky 2023-2028 přejmenovaný následovník tradičního Programu rozvoje venkova. Celkový objem přes 21 milionů Kč dotací poputuje do celkem 6 oblastí se zacílením na investice pro rozvoj zemědělství, podnikání, škol a spolkového života.

MAS vybrala ve Výzvě č.11 MAS-PRV k získání podpory 13 projektů

31. 8. 2023

4 investice u drobných zemědělců a 9 podpořených projektů zaměřených na kulturní a spolkové zázemí, takový je výsledek poslední Výzvy č.11 dotačního programu MAS-PRV, v níž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 3 miliony Kč.

Poznávání historie a života mušketýrů

18. 8. 2023

Projektový den s mušketýry zakončil působení MAS Hranicko v projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Děti z Rakova se rozjeli 3. 6. 2023 za mušketýry do Droždína. Projektový den byl podpořený evropskými fondy a MŠMT.

Oslava Slunovratu v Komunitní zahradě

17. 8. 2023

V půlce června komunita přivítala blížící se Slunovrat. Oslavy si předem naplánovala a organizace se ujaly aktivní rodiny. Akce se konala v rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie.

Komunitní centrum žilo Hip hopem

8. 8. 2023

Ke konci školního roku se sešly děti v prostorách Laviny v Hranicích a věnovali se Hip hopu. Aktivita probíhala v rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie.

Sdílené pozice odborníků Školní speciální pedagog + Školní psycholog

14. 7. 2023

Od letošního ledna realizuje Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje projekt s názvem Šablony I PPP Olomoucký kraj.

Další úsek cyklostezky Bečva dokončen

4. 7. 2023

Je dokončen další úsek cyklostezky Bečva. Cyklisté tak mohou bezpečně od Skaličky, Ústí a přes novou lávku na druhou strany Bečvy a dále do Hranic, stejně tak z Černotína se dostanou bezpečně do Hranic.

Dotační program MAS-OPZ za období 2014 - 2020 byl ukončen

3. 7. 2023

Program MAS-OPZ byl zaměřen na tzv. „měkkou podporu“ v oblastech sociálních služeb, zaměstnanosti či slaďování rodinného a pracovního života. V 7 výzvách bylo podáno 13 Žádostí o dotaci, bohužel větší polovina z nich nesplňovala celkem přísné podmínky programu a MAS je tak nemohla podpořit. Díky opakovaným výzvám se však na Hranicku zrealizovalo celkem 6 projektů.