Aktuality

Veřejná konzultace k tzv. velké revizi RVP

10. 4. 2024

Hlavním cílem revize RVP je poskytnout školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě.

Značka „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ má dva nové výrobky

8. 4. 2024

Další výrobci z regionu Hranicko mohou označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Jejich celkový počet tak vzrostl na 29 výrobků od 24 výrobců.

Tříleté bádání o Hranickém krasu završeno. Prohlédněte si prezentace z konference a vyražte na výstavu!

5. 4. 2024

Celé 3 roky věnoval výzkumný tým brněnské Mendelovy univerzity zkoumání fenoménu Hranického krasu a to poprvé multioborově: odborníci se zabývali tímto jedinečným územím z pohledu vod, hornin, půdy, krajiny, životního prostředí, sociologie či strategického rozvoje a poznatky navzájem propojili do ucelených, navzájem se prostupujících výsledků. Ty nyní nabízejí všem zájemcům, kteří se o našem regionálním pokladu chtějí dozvědět více. MAS Hranicko po celou dobu s týmem spolupracovala a podporovala jejich činnost v regionu.

Výzva č. 3 programu MAS-IROP uzavřena, podáno 7 Žádostí o dotaci

3. 4. 2024

MAS Hranicko dne 2.4.2024 uzavřela Výzvu č. 3 MAS-IROP – Revitalizace kulturních památek se 7 podanými Žádostmi o dotaci.

MAS vybrala ve Výzvě č. 1 MAS-OPTAK k získání podpory 5 podnikatelských projektů

3. 4. 2024

5 podpořených projektů zaměřených na zavádění automatizace a IT řešení ve firmách z Hranicka, takový je výsledek prvních výzvy dotačního programu MAS-OPTAK, v němž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele 2 a půl milionu Kč.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.4 dotačního programu MAS-IROP "Pořízení požární techniky"

26. 3. 2024

Dne 27.3.2024 od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 61. VÝZVU IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

Masopust v Bobří zaHRAdě

7. 3. 2024

Při tradičním masopustním veselí se komunita sešla ve středu 7. února odpoledne. Akce se konala v rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie.

Grantový program regionu Hranicko na rok 2024 vyhlášen

6. 3. 2024

Grantový program regionu Hranicko přijímá žádosti o podporu. Organizátoři kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí si mohou požádat o příspěvek ve výši 15 tis. Kč.

Únorové setkání rodičů ZRUŠENO!

29. 2. 2024

S lítostí oznamujeme, že dnešní setkání rodičů musíme zrušit z důvodu nízkého počtu přihlášených.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek"

29. 2. 2024

Dne 29.2.2024 od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 3 MAS-IROP – Revitalizace kulturních památek“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 70. VÝZVU IROP – KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA –SC 5.1 (CLLD)