Aktuality

Do 13. Výzvy programu MAS-IROP byla podána 1 Žádost o podporu

19. 11. 2021

MAS Hranicko dne 15.11.2021 uzavřela 13. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV., do kterého se přihlásila obec Všechovice s projektem "Bezpečnost dopravy v obci Všechovice"

Jak pracovat s talentem?

17. 11. 2021

23. listopad bude v našem MAPu ve znamení talentu!

5. číslo Zpravodaje MAP

17. 11. 2021

Opět po půl roce jsme pro Vás sestavili další číslo zpravodaje plné zajímavých informací ze školství v našem regionu.

Metodika logopedické péče v MŠ

17. 11. 2021

Série webinářů s Mgr. Lucií Pavlicovou

MAS vyhlašuje 13. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.

12. 10. 2021

Jedná se o poslední výzvu dotačního programu MAS-IROP. 13. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. má alokaci 974 141,- Kč CZV a uzávěrku pro příjem žádostí 14.11.2021 včetně.

MAS dokončila Koncepční část Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021 - 2027

6. 9. 2021

MAS Hranicko překročila významný milník a splnila tak další krok k zajištění dalších dotačních prostředků pro region a realizaci nových projektů.

MAS v rámci Výzvy č.7 MAS-PRV podpoří 3 projekty na vybavení školních jídelen

25. 8. 2021

Tematicky zaměřená Výzva č.7 MAS-PRV nabídla prostředky na vybavení mateřských a základních škol. Byly podány celkem 4 Žádosti o dotaci, 1 žadatel odstoupil během administrativní kontroly na vlastní žádost. Do fáze věcného hodnocení tak postoupily 3 podané projekty. Vzhledem k tomu, že v úhrnu nepokryly celou alokaci Výzvy a získaly dostatečný počet bodů, byly všechny tři dne 24.8. 2021 vybrány Výborem MAS k získání dotace.

PODKLADY pro Veřejné projednání Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027

9. 8. 2021

V přílohách Aktuality naleznete PODKLADY k jednání

Do Výzvy č.7 MAS-PRV byly podány 4 Žádosti o dotace na školní jídelny

2. 8. 2021

MAS Hranicko dne 30.7.2021 uzavřela Výzvu č.7 dotačního programu MAS-PRV, která byla s jedinou vyhlášenou Fichí 20 Obnova vesnic zaměřena úzce na podporu mateřských a základních škol. Žadatelé pak svůj zájem zúžili ještě více a podali projekty výhradně na rekonstrukce a vylepšení školních jídelen.

MAS vyhlašuje Výzvu č.7 MAS-PRV zaměřenou na investice do mateřských a základních škol

28. 6. 2021

MAS Hranicko dne 28.6. vyhlásila Výzvu č.7 dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova). Výzva potrvá do 30.7.2021 a MAS v rámci ní rozdělí částku 3 197 677,- Kč. Podpořeny budou žádosti o dotaci v jediné Fichi 20 tentokrát zaměřené výhradně na oblast b) Mateřské a základní školy.