Aktuality

Řídicí výbor MAP hlasoval per rollam

9. 7. 2024

Vzhledem k tomu, že červen je velmi hektický a nenašli jsme vhodný termín k tomu, abychom se sešli osobně, proběhlo v posledním červnovém týdnu hlasování formou per rollam.

LAVINA má talent

9. 7. 2024

V červnu se konala v komunitním centru skvělá akce LAVINA má talent. Akce se konala v rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie.

AKTUALITA K PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

25. 6. 2024

Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-OPTAK

17. 6. 2024

MAS Hranicko dne 20.6.2024 vyhlašuje Výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-OPTAK: „Výzva č. 2 MAS-OPTAK" v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na výzvu řídícího orgánu OP TAK "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I." Uzávěrka příjmu Žádostí o dotaci je stanovena na 31.7.2024 ve 12h.

MAS vybrala ve Výzvách č. 3 a 4 MAS-IROP k získání podpory 21 projektů majitelů památek a jednotek požární ochrany

17. 6. 2024

7 podpořených majitelů památek a 14 jednotek SDH, takový je výsledek dalších dvou výzev dotačního programu MAS-IROP, v nichž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 15 milionů Kč.

MAS vyhlásí Výzvu č.1 MAS-SZP pro zemědělce, potravináře, obce a spolky

12. 6. 2024

MAS Hranicko dne 24.6.2024 vyhlásí Výzvu č.1 dotačního programu MAS-SZP se 2 vyhlášenými Fichemi: F1 Zemědělské podnikání s alokací 4 657 967,- Kč F5 Obnova vesnic, aktivita a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven s alokací 2 067 789,- Kč Uzávěrka Výzvy č.1 je stanovena na 30.7.2024.

Poradna pro rodinu

30. 5. 2024

Kdo ještě neví, kde v Hranicích najde Poradnu pro rodinu?

AKTUALITA K PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

28. 5. 2024

Pozastavení příjmu nových žádostí v programu Nová zelená úsporám Light

Kroužky pro děti s odkladem a předškoláky

20. 5. 2024

Od února se nám v rámci projektu MAP pro Hranicko IV podařilo otevřít tři skupinky kroužků pro děti s odkladem školní docházky a pro předškoláky.

Výzva č. 4 programu MAS-IROP uzavřena, podáno 14 Žádostí o dotaci

15. 5. 2024

MAS Hranicko dne 14.5.2024 uzavřela Výzvu č. 4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky se 14 podanými Žádostmi o dotaci.