Aktuality

Společné setkání pracovních skupin

30. 1. 2023

Ve čtvrtek 19.ledna 2023 se v Hotelu Centrum sešli členové všech pracovních skupin projektu MAP pro Hranicko III.

2. jednání Řídicího výboru MAP III

16. 1. 2023

Ve středu 14. prosince 2022 proběhlo 2. jednání Řidícího výboru MAP.

MAS vyhlásila Výzvu č.10 MAS-PRV pro podnikatele a školy

13. 1. 2023

MAS Hranicko dne 12.1.2023 vyhlásila Výzvu č.10 dotačního programu MAS-PRV se 2 vyhlášenými Fichemi: F13 Drobné podnikání s alokací 953 020 Kč F20 Obnova vesnic, oblast b) Mateřské a základní školy s alokací 2 032 952,- Kč Uzávěrka Výzvy č.10 je stanovena na 16.2.2023

Společné setkání pracovních skupin MAP

10. 1. 2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 ve 14:30 se v Hotelu Centrum sejdou členové všech pracovních skupin.

Informace z MAP III podruhé

19. 12. 2022

Přinášíme Vám 2. číslo online Zpravodaje MAP III.

Dýňové hrátky

14. 12. 2022

Projektový den dětí z Junáka v Hranicích se uskutečnil ve čtvrtek 27. 10. 2022 v přírodní skautské zahradě. Akce proběhla v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT.

Aktualizace Strategického rámce MAP

8. 12. 2022

Ve středu 14.12.2022 se podruhé sejde Řídicí výbor MAP.

MAS Hranicko už zná alokace i oblasti podpory většiny dotačních programů MAS pro období 2023-2027

7. 12. 2022

MAS Hranicko úspěšně vyčerpala alokace dotačních programů MAS-IROP, MAS-PRV i MAS-OPZ za roky 2018-2022, čímž uzavřela realizaci SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Nyní se už pilně připravuje na rozjezd nového bloku dotačních programů navázaných na programovací období EU 2021-2027. S vyhlašováním výzev ovšem MAS reálně započne až v letech 2023 a 2024. Jaké budou základní parametry, časové harmonogramy a oblasti podpory nových dotačních programů?

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ 3 výrobkům z Hranicka

2. 12. 2022

Další výrobci z regionu Hranicko mohou označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Jejich počet se tak rozrostl na 26 výrobků od 22 výrobců. V úterý 22. listopadu 2022 v Kavárně na zámku v Hranicích proběhla již IX. Certifikační komise, která udělila certifikát 3 výrobcům.

MAS zveřejnila webovou prezentaci všech 93 projektů podpořených v dotačních programech MAS

25. 11. 2022

MAS Hranicko téměř uzavřela realizaci dotačních programů MAS, jejichž Výzvy vyhlašovala v letech 2018 - 2022. Úspěšným výsledkem je 93 podpořených projektů v celkem 4 dotačních programech, které MAS sdružila v ucelené webové prezentaci na adrese https://www.regionhranicko.cz/projekty. Na jaké oblasti se MAS zaměřila a jaké projekty se díky dotacím podařilo zrealizovat?