Aktuality

Kroužky pro děti s odkladem a předškoláky

20. 5. 2024

Od února se nám v rámci projektu MAP pro Hranicko IV podařilo otevřít tři skupinky kroužků pro děti s odkladem školní docházky a pro předškoláky.

Výzva č. 4 programu MAS-IROP uzavřena, podáno 14 Žádostí o dotaci

15. 5. 2024

MAS Hranicko dne 14.5.2024 uzavřela Výzvu č. 4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky se 14 podanými Žádostmi o dotaci.

Grantový program letos podpoří 19 akcí

15. 5. 2024

Grantový program letos podpoří 19 akcí

Výtvarná soutěž 2024

6. 5. 2024

Opět začínáme pracovat na vizualizaci našeho stolního kalendáře na školní rok 2024/2025, který bude stejně jako v minulých letech spojen s výtvarnou soutěží pro děti a žáky z našeho regionu.

Sledujte webové stránky maphranicko.cz

6. 5. 2024

V rámci projektu MAP pro Hranicko IV více využíváme naše nové webové stránky.

Uzávěrka Výzvy č.4 MAS-IROP – HASIČI prodloužena o 14 dnů

19. 4. 2024

MAS Hranicko rozhodla usnesením Výboru MAS ze dne 19.4.2024 o ZMĚNĚ „Výzvy č.4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany“. Změna spočívá v prodloužení termínu Datumu a času ukončení příjmu Žádosti o dotaci na MAS o 14 dnů, nový termín je 13.5.2024, 12:00h

Veřejná konzultace k tzv. velké revizi RVP

10. 4. 2024

Hlavním cílem revize RVP je poskytnout školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě.

Značka „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ má dva nové výrobky

8. 4. 2024

Další výrobci z regionu Hranicko mohou označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Jejich celkový počet tak vzrostl na 29 výrobků od 24 výrobců.

Tříleté bádání o Hranickém krasu završeno. Prohlédněte si prezentace z konference a vyražte na výstavu!

5. 4. 2024

Celé 3 roky věnoval výzkumný tým brněnské Mendelovy univerzity zkoumání fenoménu Hranického krasu a to poprvé multioborově: odborníci se zabývali tímto jedinečným územím z pohledu vod, hornin, půdy, krajiny, životního prostředí, sociologie či strategického rozvoje a poznatky navzájem propojili do ucelených, navzájem se prostupujících výsledků. Ty nyní nabízejí všem zájemcům, kteří se o našem regionálním pokladu chtějí dozvědět více. MAS Hranicko po celou dobu s týmem spolupracovala a podporovala jejich činnost v regionu.

Výzva č. 3 programu MAS-IROP uzavřena, podáno 7 Žádostí o dotaci

3. 4. 2024

MAS Hranicko dne 2.4.2024 uzavřela Výzvu č. 3 MAS-IROP – Revitalizace kulturních památek se 7 podanými Žádostmi o dotaci.