Aktuality

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ 6 výrobkům z regionu

19. 4. 2021

Další výrobci z regionu Hranicko mohou označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Jejich počet se tak rozrostl 23 výrobků od 19 výrobců.

MAS podpoří v rámci 11. Výzvy MAS-IROP rekonstrukci chodníků ve Všechovicích a Kunčicích

15. 4. 2021

V 11. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. uspěli oba žadatelé a MAS tak doporučila k získání dotace projkekty obcí Bělotín a Všechovice.

MAS podpoří téměř 6 miliony dokončení cyklostezky z Bělotína do Hranic

15. 4. 2021

MAS Hranicko dokončila hodnocení jediného projektu podaného do 12. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava II. a to s kladným výsledkem. Obci Bělotín tak přidělila částku téměř 5,9 mil. Kč na dokončení cyklostezky spojující Bělotín s křižovatkou za viadukty u obce Velká. Cyklistům, ale i pěším se tak nabídne první bezpečné spojení obce Bělotín a města Hranice.

Žádosti do Grantového programu je možné stále podat

1. 4. 2021

Žádosti do Grantového programu regionu Hranicko je stále možné podávat. Termín pro příjem žádostí byl posunut do 9. dubna 2021, do 12 hodin.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č. 6 dotačního programu MAS-PRV

26. 3. 2021

MAS Hranicko dne 25.3. vyhlásila Výzvu č.6 dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova). Výzva potrvá do 26.4.2021 a MAS v rámci ní rozdělí rekordní částku 9 877 782,- Kč. Podpořeny budou žádosti o dotaci v 5 fichích (oblastech) včetně očekávané Fiche 20 zaměřené na podporu spolkového a kulturního zázemí.

MAS rozšířila území o Luboměř p. S. a splnila Standardizaci pro období 2021+

26. 3. 2021

Vedle přípravy samotné Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027 se MAS na nové programovací období chystá také po formální stránce. Hlavní novinkou je rozšíření území působnosti MAS o 32. obec, Luboměř pod Strážnou.

MAS Hranicko ustavuje pracovní skupiny pro období 2021 - 2027: přihlašte se k účasti!

18. 3. 2021

Jste aktivní? Zajímáte se o dění a budoucnost našeho regionu Hranicko? Pak se s námi zapojte do činnosti 3 tematických pracovních skupin. Právě v tomto období je jejich činnost zásadně důležitá, neboť se budou podílet na vzniku Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2021-2027 a následně na nastavení a rozdělení finančních alokací dotačních programů MAS v celkovém objemu až 100 milionů Kč. Pracvoní skupiny jsou otevřeny i nečlenům MAS Hranicko.

Dotazník pro podnikatele a zemědělce: sdělte nám svůj pohled na podnikání v regionu Hranicko

5. 3. 2021

Důležitou součástí rozvojových priorit regionu Hranicko pro roky 2021 až 2027 je podpora podnikání, zemědělství a cestovního ruchu. Pro správné nastavení cílů a finanční podpory v řádu desítek milionů korun skrz dotační programy MAS je velmi důležité zjistit aktuální spokojenost, potřeby a přání místních podnikatelů.

Výrobci pozor!!! - prodloužení VIII. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

3. 3. 2021

Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit až do 23. března 2021 do 12.00 hod. v sídle koordinátora MAS Hranicko, z.s.

Grantový program regionu Hranicko 2021 vyhlášen

1. 3. 2021

Organizátoři kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí si mohou požádat o příspěvek na organizaci a zajištění těchto akcí.