Aktuality

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-OPTAK

17. 6. 2024

MAS Hranicko dne 20.6.2024 vyhlašuje Výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-OPTAK: „Výzva č. 2 MAS-OPTAK" v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na výzvu řídícího orgánu OP TAK "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I." Uzávěrka příjmu Žádostí o dotaci je stanovena na 31.7.2024 ve 12h.

MAS vybrala ve Výzvách č. 3 a 4 MAS-IROP k získání podpory 21 projektů majitelů památek a jednotek požární ochrany

17. 6. 2024

7 podpořených majitelů památek a 14 jednotek SDH, takový je výsledek dalších dvou výzev dotačního programu MAS-IROP, v nichž MAS Hranicko rozdělila mezi žadatele z regionu více jak 15 milionů Kč.

MAS vyhlásí Výzvu č.1 MAS-SZP pro zemědělce, potravináře, obce a spolky

12. 6. 2024

MAS Hranicko dne 24.6.2024 vyhlásí Výzvu č.1 dotačního programu MAS-SZP se 2 vyhlášenými Fichemi: F1 Zemědělské podnikání s alokací 4 657 967,- Kč F5 Obnova vesnic, aktivita a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven s alokací 2 067 789,- Kč Uzávěrka Výzvy č.1 je stanovena na 30.7.2024.

Poradna pro rodinu

30. 5. 2024

Kdo ještě neví, kde v Hranicích najde Poradnu pro rodinu?

AKTUALITA K PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

28. 5. 2024

Pozastavení příjmu nových žádostí v programu Nová zelená úsporám Light

Kroužky pro děti s odkladem a předškoláky

20. 5. 2024

Od února se nám v rámci projektu MAP pro Hranicko IV podařilo otevřít tři skupinky kroužků pro děti s odkladem školní docházky a pro předškoláky.

Výzva č. 4 programu MAS-IROP uzavřena, podáno 14 Žádostí o dotaci

15. 5. 2024

MAS Hranicko dne 14.5.2024 uzavřela Výzvu č. 4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky se 14 podanými Žádostmi o dotaci.

Grantový program letos podpoří 19 akcí

15. 5. 2024

Grantový program letos podpoří 19 akcí

Výtvarná soutěž 2024

6. 5. 2024

Opět začínáme pracovat na vizualizaci našeho stolního kalendáře na školní rok 2024/2025, který bude stejně jako v minulých letech spojen s výtvarnou soutěží pro děti a žáky z našeho regionu.

Sledujte webové stránky maphranicko.cz

6. 5. 2024

V rámci projektu MAP pro Hranicko IV více využíváme naše nové webové stránky.