Aktuality

Setkání MAS se starosty Hranicka - poprvé a hned úspěšně

6. 12. 2023

S potěšujícím zájmem se setkalo Setkání MAS se starosty Hranicka, které poprvé ve své historii uspořádala MAS Hranicko, a to 28. listopadu 2023 v Rosukém. Do příjemného sálu místního Obecního domu si našli cestu zástupci hned 23 obcí z celkového počtu 32 obcí ležících na území působnosti MAS. A jaká témata se probírala?

MAS Hranicko vyhlásí Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-OPTAK

23. 11. 2023

Na počátku roku 2024 bude vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-OPTAK: „Výzva č. 1 MAS-OPTAK" v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na výzvu řídícího orgánu OP TAK "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I."

V komunitním centru LAVINA to žije

21. 11. 2023

Měsíc září 2023 začal velkým Family Fest LAVINA Hranice v hranickém parku a na něj navázali další čtyři akce přímo v komunitním centru.

Exkurze za projekty PRV a komunitní energetikou do Rakouska

20. 11. 2023

Za poznáním a inspirací za projekty PRV a komunitní energetikou vyrazila početná skupina zájemců začátkem listopadu do Rakouska. Exkurze se účastnilo 45 účastníků z řad MAS, starostů a zemědělců.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-IROP "Infrastruktura základních škol"

15. 11. 2023

Dne 16.11. od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 2 MAS-IROP – Infrastruktura základních škol“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 48. VÝZVU ŘO IROP „VZDĚLÁVÁNÍ - CLLD"

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.1 dotačního programu MAS-IROP "Infrastruktura sociálních služeb"

15. 11. 2023

Dne 16.11. od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP s názvem „Výzva č. 1 MAS-IROP – Infrastruktura sociálních služeb“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 49. VÝZVU ŘO IROP „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - CLLD"

Evaluace projektu MAP a co nás ještě čeká?

14. 11. 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III tzv. MAP III, který je realizován Místní akční skupinou (MAS) Hranicko od srpna loňského roku a je spolufinancován Evropskou unií, se pomaličku blíží ke svému konci.

Jak nastavit odpovědnost za efektivní správu v regionálním školství?

9. 11. 2023

Konference s názvem "Jak nastavit odpovědnost za efektivní správu v regionálním školství" proběhla dne 30. října 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.

Podzimní slavnost v Bobří zaHRAdě

19. 10. 2023

V sobotu 14. 10. 2023 proběhla v přírodní skautské zahradě již po třetí.

MAS schválila oblasti podpory a alokace dotačního programu MAS-IROP na roky 2023-2025

2. 10. 2023

Valná hromada MAS Hranicko na svém jednání 5.9.2023 schválila oblasti podpory a jim přidělené objemy dotací pro dotační program MAS-IROP, tedy Integrovaný regionální operační program. Celkový objem přes 41 milionů Kč dotací poputuje do celkem 5 oblastí: Infrastruktura základních škol, Podpora jednotek SDH, Revitalizace kulturních památek, Infrastruktura sociálních služeb, nejvíc financí pak zlepší bezpečnost chodců a cyklistů budouváním a rekonstruklcemi chodníků či přechodů pro chodce.