Aktuality

Aktualizace Strategického rámce MAP

8. 12. 2022

Ve středu 14.12.2022 se podruhé sejde Řídicí výbor MAP.

MAS Hranicko už zná alokace i oblasti podpory většiny dotačních programů MAS pro období 2023-2027

7. 12. 2022

MAS Hranicko úspěšně vyčerpala alokace dotačních programů MAS-IROP, MAS-PRV i MAS-OPZ za roky 2018-2022, čímž uzavřela realizaci SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Nyní se už pilně připravuje na rozjezd nového bloku dotačních programů navázaných na programovací období EU 2021-2027. S vyhlašováním výzev ovšem MAS reálně započne až v letech 2023 a 2024. Jaké budou základní parametry, časové harmonogramy a oblasti podpory nových dotačních programů?

Certifikační komise udělila známku kvality „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ 3 výrobkům z Hranicka

2. 12. 2022

Další výrobci z regionu Hranicko mohou označovat své výrobky značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Jejich počet se tak rozrostl na 26 výrobků od 22 výrobců. V úterý 22. listopadu 2022 v Kavárně na zámku v Hranicích proběhla již IX. Certifikační komise, která udělila certifikát 3 výrobcům.

MAS zveřejnila webovou prezentaci všech 93 projektů podpořených v dotačních programech MAS

25. 11. 2022

MAS Hranicko téměř uzavřela realizaci dotačních programů MAS, jejichž Výzvy vyhlašovala v letech 2018 - 2022. Úspěšným výsledkem je 93 podpořených projektů v celkem 4 dotačních programech, které MAS sdružila v ucelené webové prezentaci na adrese https://www.regionhranicko.cz/projekty. Na jaké oblasti se MAS zaměřila a jaké projekty se díky dotacím podařilo zrealizovat?

Dotační program MAS-PRV mění svůj harmonogram výzev, znovu podpoří školy v regionu

9. 11. 2022

MAS Hranicko má v současné době aktivní pouze jediný dotační program MAS-PRV (Program rozvoje venkova), kde jsou pro rok 2023 přichystány hned 2 výzvy k předkádání Žádostí o dotaci. Kdy budou vyhlášeny a na jaké oblasti podpory se zaměří?

1. jednání Řídicího výboru MAP III

2. 11. 2022

Ve čtvrtek 20. října proběhlo ustavující jednání ŘV MAP.

Informace z MAP III

5. 10. 2022

Projekt MAP pro Hranicko III je již v plném běhu a realizační tým se i vzhledem k omezenému rozpočtu snaží najít nové cesty komunikace.

Výzva k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

5. 10. 2022

MAS Hranicko z. s. vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek IX. Výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Živá voda v Pevnosti poznání v Olomouci

3. 10. 2022

Projektový den dětí z Bobří zahrady se uskutečnil ve středu 24. 8. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci. Akce proběhla v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT.

Projekt MAP pro Hranicko III se rozjíždí

19. 9. 2022

Od 1.srpna 2022 jsme začali realizovat návazný projekt MAP pro Hranicko III.