Strategické dokumenty

2016Strategie území správního obvodu ORP Hranice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství

Strategie území správního obvodu ORP Hranice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství

Dokument je zpracován na obdob. 2015 až 2024

2014Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva za rok 2014Sezona 2014 na cyklostezce Bečva v číslech. 
2013Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva za rok 2013Třetí ročník monitorování návštěvnosti na cyklostezce Bečva. 
2012Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva za rok 2012Zpracování návštěvnosti Cyklostezky Bečva v roce 2012.
2011Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva za rok 2011Již druhým rokem proběhl monitoring pohybu návštěvníků na Cyklostezce Bečva. Tentokrát přinášíme data za rok 2011.
2011Marketingová studie cyklotras a cyklostezek v regionu HranickoStudie pojednává o současném stavu cyklostezek a cyklotras na Hranicku, ale především možnostech jejich rozvoje.
2010Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na HranickuStrategický dokument je výstupem projektu, jehož cílem bylo zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro uživatele a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel regionu Hranicko.
2010Územně energetická koncepce Mikroregionu HranickoÚzemně energická koncepce analyzuje potenciál energetické náročnosti, zdrojů a potenciálu energetických úspor a současně navrhuje a hodnotí varianty budoucího vývoje.
2010Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva za rok 2010Dokument s výsledky monitorování návštěvnosti Cyklostezky Bečva v druhé polovině měsíce července 2010.
2010Strategie rozvoje regionu Hranicko do roku 2013 (aktualizovaná verze 03/2010)Aktualizovaný dokument vychází z původní strategie z roku 2006, přináší zpřehlednění priorit a opatření, reaguje na vývoj situace a již realizovaná opatření za poslední 4 roky
2009Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v regionu HranickoFinální verze doplňkové analýzy potenciálu cestovního ruchu v regionu Hranicko, vypracované v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi.Ten je realizován za finanční podpory prostředků ERDF a OP Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko.
2007Strategie rozvoje regionu Hranicko 2006-2013 (aktualizace 2007)Základní dokument rozvoje regionu, na němž se shodli Mikroregion Hranicko a Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Popisuje směr rozvoje a vizi regionu v roce 2013. Akční plán regionu Hranicko specifikuje opatření a aktivity aktuální pro realizaci v letech 2006 až 2007.
2007Analýza potenciálu cestovního ruchu Mikroregionu HranickoAnalýza vyhodnocuje současnou situaci v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu, zabývá se rozborem jeho potenciálu a navrhuje priority a opatření pro jeho budoucí
rozvoj.
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU