Pro média > Zpracovává se analýza potenciálu cestovního ruchu na Hranicku

Zpracovává se analýza potenciálu cestovního ruchu na Hranicku

V rámci projektu „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi“ se zpracovává analýzu potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko. Tento projekt spadá do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko 2007 – 2013 a je financován z ERDF.
Analýza bude základem k rozvoji a vypracování turistických balíčků, nových forem prezentace a bude jasně definovat potenciál, oblasti a lákadla cestovního ruchu v jednotlivých obcích nebo částech regionu.
Analýza se bude opírat o již zpracované dokumenty v rámci sub-projektu STS, tedy o Analýzu potenciálu cestovního ruchu Mikroregionu Hranicko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Hranicko. Výsledný materiál bude zpracována jako střednědobý dokument s ohledem na plánované podnikatelské investice, ale i záměry obcí s výhledem na 5 let.
Cílem analýzy je podrobněji se zaměřit také na tato témata:
–    mlynářství (cykloturistika),
–    místní tradiční produkty, výrobky, řemesla,
–    slavné osobnosti a rodáci,
–    místní legendy a příběhy,
–    eko/agro turistika,
–    sportovní aktivity,
–    wellness, relaxační a odpočinkové aktivity.

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU