Pro média > Seminář poskytne informace o legislativě v oblasti hygieny výživy a práce

Seminář poskytne informace o legislativě v oblasti hygieny výživy a práce

Hranická rozvojová agentura pořádá seminář pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení na Hranicku. Tématem semináře je Legislativa v oblastech hygieny výživy, kategorizace prací a povinností z oblasti ochrany zdraví při práci dozorované orgánem ochrany veřejného zdraví. Přednášku povedou Ing. Jiří Polis, Ph.D., vedoucí oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice Olomouc a Ing. Jitka Švecová, vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání, pobočka Přerov. Seminář je součástí projektu cestovního ruchu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi.


Seminář se uskuteční 3. února 2010 od 9 do 16 hodin v sídle Hranické rozvojové agentury (Tř. 1. Máje 2063, Hranice). Účast na semináři je zdarma. V případě zájmu svou účast prosím hlaste do 27. ledna 2010 na telefonním čísle 739 428 371, nebo 581 626 202, případně svou účast potvrďte prostřednictvím e-mailu na p.vaculova@regionhranicko.cz.


Více informací: Pavla Vaculová, e-mail: p.vaculova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU