Pro média > Šance pro nezaměstnané, užitek pro spolky a neziskové organizace

Šance pro nezaměstnané, užitek pro spolky a neziskové organizace

S možností  pomoci nezaměstnaným, ale také spolkům, neziskovým organizacím, církvím a obcím přišel Úřad práce v Přerově, který nabídl spolupráci Mikroregionu Hranicko při vytváření pracovních míst a umísťování nezaměstnaných. Úřad práce v rámci čerpání prostředků z Evropské unie podporuje vznik pracovních míst a umisťování nezaměstnaných na trh práce, zejména osob nad 50 let, zdravotně postižených, a dále osob, které jsou více než 5 měsíců v evidenci úřadu práce. Takové pracovní místo je z větší části dotované z prostředků Evropské unie.
Obce mají se zaměstnáváním těchto lidí zkušenosti, obvykle pracují na údržbě a úklidu obce, vykonávají tzv. veřejně prospěšné práce. Agendu s pracovním místem umí samy administrovat. Tato nabídka je však také určena pro další neziskové organizace, různé spolky, jako např. sportovní kluby, hasiči, myslivci atd., charitativní a církevní organizace, školy. Co se týče vykonávané práce, tady není omezení na údržbu a úklid, může se jednat i o různé s tím související administrativní práce, opravy a další.  Záleží na potřebách organizace, která má o takového pracovníka zájem. Jako příklad lze uvést sportovní kluby, které řeší problém s údržbou veřejných sportovních ploch. Na tuto činnost mohou využít pracovníka,  jehož pracovní místo bude podpořené z prostředků EU a bude je to stát jen minimum svých prostředků. Obavy z toho, že neumí celou situaci administrativně zvládnout, řeší právě spolupráce s Mikroregionem Hranicko.
Mikroregion Hranicko je mimo jiné agenturou práce. Z této funkce může práci zprostředkovat nebo pracovníky zaměstnat a dále je „půjčovat“ dalším organizacím, a to jak krátkodobě jen na určité práce, nebo i dlouhodobě třeba půl na roku.
V případě, že máte zájem o tuto formu spolupráce nebo chcete alespoň získat více informací, 24. března  2009 v 15.30 se koná veřejná schůzka se zástupci Úřadu práce ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Další informace:
Ing. Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura, z.s.
Tel: 739 430 576

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU