Pro média > Publikace o osobnostech a řemeslech na Hranicku jsou na světě

Publikace o osobnostech a řemeslech na Hranicku jsou na světě

Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. vydal publikace o osobnostech z Hranicka „Zeptejme se našich předků“ a o řemeslech na Hranicku „Probuďme v sobě zručnost našich předků“. Obě brožury jsou výstupem projektu „Za poznáním Mikroregionu Hranicko“, v rámci kterého byla vydána i kuchařka „Ochutnejme Hranicko“, která se dočkala velkého úspěchu. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje.

V publikaci „Zeptejme se našich předků“ naleznete informace o významných osobnostech obcí mikroregionu Hranicko, kteří se zde narodili, žili, významně působili či zanechali jiné stopy. Cílem publikace nebylo zmapovat všechny významné osobnosti na Hranicku, ale i z menších obcí mikroregionu Hranicko vyzdvihnout osobnosti místně významné. Ty, které se zasloužily o rozvoj obce samotné nebo o rozvoj její kulturní, společenské, podnikatelské, školské, duchovní či jiné oblasti.

Publikace „Probuďme v sobě zručnost našich předků“ mapuje historii a současnost řemesel v Hranicích a okolních obcích. Čtenář se v ní může dozvědět zajímavé informace o nejrůznějších řemeslech, jako jsou tkalcovství, řezbářství, mlynářství, kovářství, pečení tradičních koláčů, zdobení kraslic a další. Na každé řemeslo je pohlíženo z několika úhlů pohledu, čtenář je nejdříve seznámen se základními informacemi o řemeslu, jeho historii, dále o rozšíření na Hranicku a jak se řemeslu na Hranicku daří v současnosti.

Část nákladu bude distribuována členským obcím Mikroregionu Hranicko. V elektronické verzi jsou publikace k dispozici na stránkách www.regionhranicko.cz.

Více informací podá: Pavla Vaculová, telefon: 739 428 371, e-mail: p.vaculova@regionhranicko.cz a Marcela Tomášová, telefon: 739 430 576, e-mail: m.tomasova@regionhranicko.cz.

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU