Pro média > Pozvali jsme zástupce základních škol regionu

Pozvali jsme zástupce základních škol regionu

Zástupce základních devítiletých škol z regionu Hranicko pozvala Hranická rozvojová agentura 21. 4. 2009 do své zasedací místnosti. Důvodů k tomuto setkání bylo hned několik a více než hodinu a půl se diskutovalo nad vznesenými otázkami.
Prvním bodem programu bylo seznámení s Operačním programem Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko a záměrem přípravy projektu- Spolupráce ZŠ regionu s polským partnerem (školami). Mezi navrhované aktivity projektu, které je možno z operačního programu podpořit patří: modernizace školních zařízení a jiných vzdělávacích zařízení (rekonstrukce, modernizace, přestavba nebo úpravu těchto objektů, zlepšení jejich vybavenosti včetně doprovodné technické infrastruktury a příslušných ploch, na kterých se nacházejí), dále to jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit, výměna studentů, žáků a pedagogických pracovníků. Následným krokem bude vyhledání polského partnera a ve spolupráci se školami vytipovat vhodné a konkrétnější aktivity.
Znovu byl připomenutý projekt – Spolupráce škol a zaměstnavatelů, který byl podáván do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V květnu 2009 bude projekt podáván znovu, do dalšího kola výzev operačního programu.
Dále byl všem zástupcům představen schválený projekt z POV Olomouckého kraje – Za poznáním mikroregionu. Tento projekt počítá s realizací několika aktivit a do jedné z nich by měli být zapojeni žáci a učitelé škol. Jedná se vytvoření stolní hry pod názvem „Poznejme Hranicko“ v několika jazykových mutacích. Otázky a odpovědi do této hry budou sestavovat právě žáci a učitelé základních škol regionu.
Posledním bodem jednání byla aktualizace strategie rozvoje regionu. Přítomným byl představen současný stav a návrh nového znění Strategie a to v oblasti školství a dalšího vzdělávání.
Zástupci škol budou znovu pozvání k dalšímu jednání, které bude svoláno pravděpodobně již do konce května.
 
Pro více informací kontaktujte Michaelu Randáčkovou, e-mail: m.randackova@regionhranicko.cz, telefon 733137754


Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU