Pro média > Cestovnímu ruchu na Hranicku se blýská na lepší časy!!!

Cestovnímu ruchu na Hranicku se blýská na lepší časy!!!

Na turistické balíčky, kulturní akce, studijní pobyty, vzdělávací semináře a další žádané aktivity z oblasti cestovního ruchu se mohou těšit obyvatelé regionu Hranicko. Hranická rozvojová agentura dosáhla začátkem září úspěchu se svým projektem „Destinační management turistických lokalit regionu Hranicko a Dolina Malej Panwi“ a po následující dva roky bude mít společně s polským partenerem v rukou přes šest milionů korun, které poputují právě do oblasti rozvoje cestovního ruchu. Do projektu je dále zapojeno město Hranice a územně správní celky Kolonowskie a Zawadskie z Polska. Hlavním cílem, za kterým se bude projektový tým hnát, je vybudování profesionálního managementu cestovního ruchu v našem regionu. Projekt spadá do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Bude obyvatelům obou regionů a turistům předkládat „chuťovky“ v podobě zajímavých kulturních akcí, zmiňovaných turistických balíčků, nového webu cyklotras, propagačních filmů, publikací, brožur a dalších zajímavostí z oblasti cestovního ruchu. Destinační management bude prezentován na národních i mezinárodních veletrzích a výstavách. Věříme, že pod vedením zkušených profesionálů se podaří přidělené finanční prostředky efektivně a bezezbytku zužitkovat a naplnit cíle skvěle nastartovaného projektu.
Życzymy dużo szczęścia!

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU