Pro média > Až 10 milionů na pořízení nové ICT

Až 10 milionů na pořízení nové ICT

Malí a střední podnikatelé mohou do poloviny února předkládat své záměry na pořízení nových informačních technologií do OP Podnikání a inovace. 60%, resp. 50% dotaci mají šanci získat z Operačního programu Podnikání a inovace při pořizování nového hardware, software, vybudování sítě, nákupu licencí a ostatních věcí, které jsou součástí IS/ICT firmy.

Operační program Podnikání a inovace nabízí ve výzvě nazvané „ICT v podnicích“ možnost získat dotaci na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) a zefektivnit tak vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku. Registrační žádosti projektů lze předkládat od 16. 1. 2012 do 17. 2. 2012. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Program realizuje prostřednictvím agentury podporu podnikání a investic – Czechinvest.

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách www.czechinvest.org a své záměry mohou konzultovat s pracovníky Hranické rozvojové agentury na čísle 581 626 202 nebo na e-mailu agentura@hranickarozvojova.cz.

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU