Pro média > Pracovní skupina diskutovala o cestovním ruchu

Pracovní skupina diskutovala o cestovním ruchu

V polovině listopadu proběhlo první zasedání Pracovní skupiny projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi. Tato skupina byla vytvořena ze zástupců obcí regionu, poskytovatelů služeb cestovního ruchu a ubytovatelů. Mezi její hlavní úkoly patří návrh na vypracování analýzy cestovního ruchu turistické lokality Hranicko, propagace a šíření informací o projektu, společná příprava aktivit projektu, spoluvytváření turistických balíčků a jiné.
Během první schůzky byla přítomným představena současná analýza cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu regionu. Skupina se shodla na návrhu aktualizace a přepracování analýzy a vyžádala si od vedoucího partnera projektu zadání pro její vypracování. Dále bylo navrženo přizvání dalších členů do pracovní skupiny – z řad médií (Hranický deník) a zástupce Soukromé Střední Odborné Školy v Hranicích.
Další schůzka pracovní skupiny je plánována na únor 2009.
Kontakt: Michaela Randáčková, m.randackova@regionhranicko.cz, telefon: 733137754

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU