Hranická rozvojová agentura > Projekty > MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt ®

MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt ®

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura

Cíl projektu

Cílem projektu je zavedení jednotného systému certifikace regionálních výrobků a zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na oblast Moravské brány, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Popis projektu

Připojením se k Asociaci regionálních značek (http://www.regionalni-znacky.cz) jsme začalil realizovat dlouhodobě chystaný projekt, který má za cíl zavedení a spouštění certifikace místních produktů.

Pod názvem MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® byli na jaře, na podzim 2012, 2013, 2014 a 2016 certifikováni výrobci z Hranicka a Lipenska. Certifikát získalo 22 výrobků od 18 výrobců.

Značku, v níž se ukrývá stylizované písmeno M i lomený oblouk brány, nesou v současné době tyto produkty:
Mléčné výrobky - Farma Zdeňka, Poruba u Hustopeč nad Bečvou
Skaličský med a svíčky z pravého včelího vosku - Včelí farma Skalička
100% ovocné a zaleninové šťávy a křížalky  - Eduard Kozák, Sady Lučice - Bělotín
Med - Včelí království z.s., Hranice
Potštátský chléb - Pekárna Potštát
Brambory konzumní a sadbové - Zemědělské družstvo Partutovice
Hranický Wellartův chléb a další pečivo - WELLART, v.o.s. Hranice
Uzenářské a masné výrobky z Malhotic - Řeznictví a uzenářství Kubeša Oldřich
Partutovské domácí cukroví a Partutovická bramborová bábovka - Zemědělské družstvo Partutovice
BIO ovoce z Opatovic u Hranic - Bohumil Kučera
Hustopečské kozí sýry - Farma kozí hrádek Hustopeče nad Bečvou
Svatovar Originelní Lipnické pivo - PRVNÍ SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLEČENSKÝ s.r.o.
Dřevěné dekorativní předměty - Přemysl Bouška - Dřevohrátky
Kravské BIO mléko a mléčné výrobky z Vysoké - EKO - Farma Kozí hrádek
Ručně malované kraslice a vánoční baňky z Vysoké - Milena Vyčítalová
Vepřové maso ve vlastní šťávě 300 g - VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků

Slavnostní předání certifikátů výrobcům proběhlo 11. května 2012 na Farmářských trzích na Masarykově náměstí v Hranicích, kde také proběhl prodej a prezentace certifikovaných výrobků. Výrobci, kteří získali certifikát na říjnové komisi v roce 2013 slavnostně převzali certifikát u příležitosti vánočnočních trhů 4. prosince 2013 na Masarykově náměstí v Hranicích. V roce 2014 převzal certifikát jeden výrobce z našeho regionu na Vánočním jarmarku v Hranicích dne 4. 12. 2014. V roce 2016 byly certifikáty výrobcům slavnostně předány v rámci Farmářského trhu, který se konal v Hranicích na Masarykově náměstí 14. října 2016. Poslední certifikační komise zasedala dne 1. 8. 2018 v Hranicích a udělila certifikát výrobku Vepřové maso ve vlastní šťávě z Hustopeč, dalším výše uvedeným výrobkům byl certifikát prodloužen.

Informace o produktech, které jsou certifikované značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, naleznete ve všech informačních centrech v regionu a na webových stránkách Asociace regionálních značek a Regionu Hranicko . Vycházejí články v Hranickém deníku, ve Zpravodaji Region Hranicko a v regionálních televizních vysíláních. O výrobcích se můžete také dozvědět na stránkách Facebooku.

V roce 2017 proběhl ve dvoraně zámku v Hranicích DEN S MORAVSKOU BRÁNOU, kde se setkali výrobci, jejichž výrobky jsou označeny značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® s potencionálními odběrateli ve službách cestovního ruchu z Hranicka, potažmo Olomouckého kraje a představili své výrobky veřejnosti. V současné době připravujeme prezentaci všech certifikovaných výrobků na významných akcích v roce 2018 na území celého regionu i mimo něj.

V roce 2017 byly všechny certifikované výrobky prezentovány na různých akcích národního i nadnárodního významu, ale i přímo u nás v regionu. Mezi nejvýznamnější akce patří REGIONTOUR 2017 v Brně, TOURISM EXPO 2017 v Olomouci, farmářské trhy v Hranicích, turistický veletr v Opole 2017, Země živitelka 2017 v Českých Budějovicích, Kampský krajáč 2017 v Praze, Vánoční jarmark v Kolonowskie, Polsko, Vánoční jarmark v Hranicích a spousta dalších.

Současným i nově certifikovaným výrobcům se otvírají další možnosti propagace svých výrobků, zviditelnění se, zvýšení odbytu výrobků, navázání nových kontaktů a nové možnosti spolupráce. Prezentováni jsou v katalogu certifikovaných výrobků, který je ve formě krabiček s kartičkami jednotlivých výrobků.

Na zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® i na její každoroční propagaci finančně přispívá Olomoucký kraj.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2013
Ukončení:prosinec 2018

Dokumenty ke stažení

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU