Mikroregion Hranicko > Projekty > Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko

Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem je výsadba liniové zeleně ve vybraných lokalitách Mikroregionu Hranicko.

Popis projektu

Předmětem zadávacího řízení je výsadba a obnova krajinných prvků zeleně. Jedná se zejména o liniové výsadby podél komunikací, polních cest a vodních toků, dále se jedná o obnovu krajinných prvků. Zaměřuje se na geograficky původní druhy, zejména ovocné druhy dřevin. Akce je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2012
Ukončení:listopad 2014
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU