Mikroregion Hranicko > Projekty > Subprojekt INNOREF - AEDES (Rozvoj životního prostředí pomocí systému ekomanagementu)

Subprojekt INNOREF - AEDES (Rozvoj životního prostředí pomocí systému ekomanagementu)

Nositel projektu

Regionální rozvojová agentura pro rozvoj střední Moravy Olomouc

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu AEDES bylo vysvětlení, využití a zavedení princivů Environmentálního systému managementu (EMAS – běžně používaných v podnikatelské sféře) do vybraných oblastí rozvoje včetně systému hodnocení (certifikace) zlepšování stavu ve vybraných oblastech. Cílem EMAS dle Evropského nařízení: Cílem programu EMAS je podporovat neustálé zlepšování celkového vlivu činnosti organizací na životní prostředí.

Popis projektu

V rámci realizace projetu byla vytvořena pracovní skupina a zpřesněny realizované aktivity projektu. Obce se mohly spolehnout na poskytovaný odborný servis při zavádění tohoto systému energetického managementu. Dle principů EMAS byly připraveny 4 pilotní rozvojové projekty:

Sběrný dvůr Všechovice, Rekonstrukce bývalého vodojemu na multifunkční zařízení cestovního ruchu Rouské, Oddychová a sportovní areál Horní Újezd na cyklotrase MR Záhoran, Přístupová komunikace k podnikatelské zóně Opatovice.

Projekt pomohl zlepšit sběr separovaného odpadu nákupem nových kontejnerů.

 

Termín realizace

Zahájení:září 2005
Ukončení:červen 2007

Dokumenty ke stažení

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU