Mikroregion Hranicko > Projekty > Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů

Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

1. Snížení nezaměstnanosti na Hranicku ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných , ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a nezaměstnaných s nízkým vzděláním. Bude vytvořeno 25 pracovních míst, na kterých se díky systému rotace obmění minimálně 37 pracovníků.

2. Zvýšení kvalifikace minimálně 48 osob zapojených do projektů díky účasti na rekvalifikacích, s přispěním poradenských a motivačních kurzů a individuálního poradenství. Cílem je také osvojení si pracovních návyků, zvýšení motivace a sebeúcty.

3. Implementace nově vytvořené metody práce s nezaměstnanými - práce v týmech.

Popis projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie a státním rozpočtem České republiky

Projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů je zaměřen na dlouhdoobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, kterým projekt pomůže znovu si osvojit pracovní návyky a bude je motivat pro další uplatnění na trhu práce.

Celkový rozpočet projektu je 6,8 mil. Kč, z čehož 4,3 je spolufinancdováno Evropským sociálním fondu, 1,4 mil Kč ze státního rozpočtu České republiky, 1,1 mil. Kč hradí zapojené obce.

Cílová skupina:

 • absolventi, osoby do 25 let více než 6 měsíců nezaměstnané,
 • nad 25 let nezaměstnané více než 1 rok,
 • nad 50 let věku,
 • osoby pečující o děti do 15 let a pečující o těžce zdravotně postižené,
 • zdravotně postižené osoby
 • osoby s nízkým stupněm vzdělání
 • ostatní nezaměstnaní

Aktivity projektu:

 • Zaměstnání - práce v týmech - v projektu je vytvořeno 27 pracovních míst na období 7 měsíců, poté bude 12 pracovníků obměněno. Pracovníci budou pracovat v týmech po 6-ti osobách. Pracovníci budou pracovat v zapojených obcích na údržbě a sečení zeleně, údržbě místních komunikací a chodníků, úklidu, výsadbě, budou pomáhat při organizovanání kulturních a společenských akcích v obci.
 • Poradenské a motivační kurzy - účastníci si během 10 lekcí kurzu osvojí základy práce s počítačem - Internet, E-mail, Word, další témata jsou: pracovníprávní vztah, přijímací pohovor, komunikace, motivace, konflikt, stres, typologie osobnosti.
 • Individuální poradenství - formou individuálních konzultací si účastníci procvičí znalosti nabyté v motivačních kurzech, pod vedením lektorek si sestaví svůj životopis, s lektorkami mohou řešit své problémy a získat i zdarma právní rady. Velký důraz je kladen na komunikaci a individuální přístup.
 • rekvalifikace - účastníci získají dovednosti na motorovou pilu a křovinořez. Další rekvalifikace proběhnou dle individuálních potřeb účastníků s ohledem na jejich dosavadní pracovní zkušenosti a další uplatnění na trhu práce.

Termín realizace

Zahájení:listopad 2006
Ukončení:červen 2008
Evropský sociální fond ČR
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU