Centrum společných služeb

EU SMO

Nositel projektu

Svaz měst a obcí ČR

Cíl projektu

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Cílem projektu je prostřednictvím vytvořených Center společných služeb na bázi meziobecní spolupráce dosáhnout:

- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí

- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám

- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách

- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany

 

Rozpočet projektu:2 138 400 Kč
Výše dotace:2 138 400 Kč

Popis projektu

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Termín realizace

Zahájení:červenec 2016
Ukončení:červen 2019
Centrum společných služeb
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU