Mikroregion Hranicko > Program LIFE

Program LIFE

26. 4. 2018

Ministersvo životního prostředí  vyhlásilo program LIFE, jehož hlavním cílem je na všech úrovních zajistit podporu projektům, které řeší environmentální problémy a jejich výsledky mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu (LIFE financuje ekoinovační projekty, řízení životního prostředí nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině).

O dotaci mohou zažádat: veřejné subjekty, územní samosprávné celky (kraje a obce);  univerzity a vysoké školy;  nestátní neziskové organizace: - spolky a pobočné spolky, - obecně prospěšné společnosti, - zapsané ústavy, - nadace a nadační fondy, - církevní právnické osoby;  příspěvkové organizace;  organizační složky státu;  vědecké výzkumné instituce;  státní podniky;  podnikatelské subjekty.

Témata  kterými se můžete zabývat: povodně a sucha, zelenou a modrou infrastrukturou (zeleň a voda ve městech), naplňováním adaptačních a mitigačních strategií v oblasti klimatu, mobilitou, ochranou druhů a stanovišť, kontrolou dodržování norem a účinnou správou v oblasti životního prostředí, osvětovými kampaněmi velkého rozsahu aj.

Výše dotace je stanovena na 15% - 50%,  max. 240 tis.Kč na jeden projekt.

V rámci výzvy je možné žádat o dotaci na následující položky:

·        příprava konceptu projektu,

·        zpracování podkladů pro jednotlivé části žádosti,

·         účast na jednáních s potenciálními partnery a zainteresovanými stranami (úřady,

 veřejnosprávní orgány, vlastníci pozemků, odborná veřejnost apod.), 

·        zpracování studií, analýz, případně dotazníkových šetření/anket potřebných nebo využitelných pro vypracování projektu, 

·        překlad projektové žádosti do anglického jazyka,

·         komunikace s obdobně laděnými projekty (zajištění síťování),

průzkum míry inovace navrhovaného řešení na celoevropské úrovni.

 

Další informace podá Šárka Beránková, tel. 774 959 582

Marcela Tomášová

m.tomasova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU