Mikroregion Hranicko > Přírodní hřiště, venkovní učebny

Přírodní hřiště, venkovní učebny

11. 9. 2017

Ministerstvo pro životní prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlašují výzvu na stavbu HŘIŠŤ A ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU a na úpravu areálů pro VENKOVNÍ VÝUKU.

Podpořeny budou například: bylinkové a pěstitelské zahrady, nejrůznější přírodní prvky jako jsou skalky, jezírka, broukoviště, názorné přírodní laboratoře či venkovní učebny jako  tee-pee nebo jednoduchá pergola, na školním pozemku může stát prosklený kompostér, včelí úl, meteorologická budka či sbírka přírodnin, kolem vést naučná stezka, atd.

Podle typů aktivit se podpora dělí do tří skupin:  1. vybudování dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu v mateřských školách, alokace 20 milionů korun, 2. úpravy venkovních areálů základních škol, příspěvkových a neziskových organizací zabývajících se ekovýchovou, alokace 24 milionů, 3. vzdělávací instituce, které na vzdělávání dětí pod širým nebem přímo stojí - lesní mateřské školy a organizace jimi inspirované, alokace 6 milionů.

Podmínky pro získání dotace : školy a organizace musí využívat upravený pozemek ve výuce podle zásad environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Mateřské školy musí navíc zapojit do přípravy či realizace projektu rodiče a děti a zároveň zaškolit personál k správnému využívání také podle zásad EVVO. 

 Školy a organizace mohou obdržet dotaci minimálně 50 tisíc a maximálně půl milionu korun, nejvýše až 85 % celkových způsobilých výdajů. Dotované projekty musí být zrealizovány do 31. srpna 2020. Žádosti se podávají od 5.9.2017 – 31.1.2018. Celková alokace je 50 mil. korun.

 

Bližší informace poskytne: Ing. Šárka Beránková, Ing. Marcela Tomášová

Marcela Tomášová

m.tomasova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU