Mikroregion Hranicko > Připomínka a oslava významných výročí v roce 2018

Připomínka a oslava významných výročí v roce 2018

5. 4. 2018

Ministersvo kultury vyhlásilo k letošnímu významnému roku dotaci v rámci programu Podpora regionálních kulturních tradic, která je zaměřena na podporu kulturních akcí a projektů souvisejících s oslavami a připomínkami významných výročí v roce 2018 spjatých s českou státností (události let 1918, 1968 a 1993, s vyjímkou projeků zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války).

Příjem žádostí o finanční podporu probíhá do 30.4.2018

O dotaci mohou zažádat obce, města a právnické a fyzické osoby pořádající projekt, který je předmětem žádosti o finanční podporu. Projekt přitom musí být zrealizován v roce 2018.

Je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba, musí zabezpečovat kulturní činnost v obci či regionu již nejméně jeden rok. Výše dotace je stanovena na max. 70% neinvestičních nákladů projektu. V minulém kole výzvy se výše dotace u většiny podpořených projektů pohybovala v rozmezí od 20 tis. do 120 tis. Kč. Dotace není určena na akce k výročí válečných událostí, bitev, k oživení technických památek (např. zvláštní jízda historického vlaku), k výročí SDH ani na akce k výročí založení soubořů, orchestrů, divadel, kostelů, škol hradů a pod.

Ve výběrovém dotačním řízení budou upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy (vydání publikace, almanachu, projekty směřující k vydání publikačního výstupu - konference, sympozia shrnující příspěvky ve sborníku).

Další informace poskytne:

Ing. Šárka Beránková

Ing. Marcela Tomášová