Mikroregion Hranicko > Nové dotační programy pro obce na rozvoj regionů

Nové dotační programy pro obce na rozvoj regionů

7. 11. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Finance bude možné získat na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních domů pro seniory, výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Na pečovatelské byty je vyčleněno 200 mil. Kč, na komunitní domy pro seniory ve věku 60 a více let 150 mil. Kč a na odstraňování bariér při vstupu do domu 200 mil. Kč. Obce rovněž dostávají možnost získat podporu na zasíťování pozemků. K tomu bude sloužit dotační podprogram Technická infrastruktura. V něm jsou vyčleněny peníze na místní komunikace, vodovody a kanalizace. Předpokládaná alokace je 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány do února 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo v rámci národních dotačních programů na rok 2019, které jsou určeny pro samosprávy, 2 mld. Kč. Na rozdíl od předchozích let mohou o dotace žádat také obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních komunikací a na obnovu sportovní infrastruktury, a obce nad deset tisíc obyvatel (vyjma statutárních měst) o finance na obnovu místních komunikací. Bude rovněž vypsána výzva pro obce do tisíce obyvatel na rekonstrukci a přestavbu obecních budov s cílem zvýšení dostupnosti veřejných služeb, jako je praktický lékař, zubař, obchod, případně Pošta Partner. Mezi nové programy patří i podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Tradičně zůstávají výzvy na obnovu aktivního a pasivního místa odpočinku, dětská hřiště, veřejná prostranství, obnovu drobných sakrálních staveb, obnovu majetku poškozeného živelní pohromou nebo na podporu bezbariérovosti v obci a v neposlední řadě dotace pro vítěze soutěže Vesnice roku. Další dotační programy se zaměří na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách a na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 19. listopadu a ukončen začátkem února 2019.

Bližší informace pro Vás sleduje a budeme dále informovat. S dotazy se na nás můžete obrátit:

Ing. Marcela Tomášová, tel. 739 430 576

Marcela Tomášová

m.tomasova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU