Mikroregion Hranicko > Nová technika pro hasiče

Nová technika pro hasiče

10. 5. 2018

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu pro SDH obcí a měst. Dotace na rok 2019 je možné žádat na požární zbrojnice, pořízení dopravního automobilu nebo cisternovou stříkačku. Žádat mohou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V. Pořídit lze novou automobilovou stříkačku s dotací až 2,5 mil. Kč, max. však 70 %. Dále lze rekonstruovat stávající CAS s dotací až 2 mil. Kč. Žádat lze také na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH s krytím JPO II, JPO III, JPO V, nejméně pro 8 osob, automobil může být doplněn požárním přívěsem. Dotace je 70 %, max. do výše 450 tis. Kč.

Třetí možností pro hasiče je stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Stavba musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice. Dotace může dosáhnout až 50 %, minimálně 450 tis. Kč a maximálně však 4,5 mil. Kč. Lhůta pro podání žádostí: 30. 4. 2018 - 30. 6. 2018.

Marcela Tomášová

m.tomasova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU