Mikroregion Hranicko > Hřiště, komunikace, místa pro volnočasové aktivity

Hřiště, komunikace, místa pro volnočasové aktivity

18. 10. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj otevírá program na Podporu obnovy a rozvoje venkova 2018. V rámci této výzvy je možné podpořit:

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na: úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,  rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Dotace: 70%, limit 100 – 400 tisíc Kč.

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.  Dotace: 70% až 200 tis. Kč.

Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součástí, konkrétně na:  všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; místní komunikace vedené na mostních objektech, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci. Dotace: 50% 200 tis. – 1 mil. Kč.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:  na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen. Dotace: 70%, 500 tis. – 5 mil. Kč.

  Příjem žádostí je od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Marcela Tomášová, Šárka Beránková

Marcela Tomášová

m.tomasova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU