Mikroregion Hranicko > GDPR společně

GDPR společně

29. 3. 2018

Obce mikroregionu Hranicko se rozhodly, že v oblasti GDPR budou postupovat společně.

Co GDPR znamená? " Je to nařízení (EU( 2016/679 (GDPR) a představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracovní údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji." Tolik citát.

Prakticky to pro obce (a nejen pro obce, ale i další subjekty) znamená, že do 25. května 2018 musí mít pořízenou analýzu svých dat, respektive osobních údajů, které zpracovávají a musí mít pověřence. Po několika jednáních k tomuto tématu, zjišťování možností atd. se většina obcí mikroregionu Hranicko rozhodla, že bude mít společného pověřence pro obce a školy, příp. další příspěvkové organizace. Pověřenec bude pracovat na základě pracovního poměru a bude připravovat také analýzy, na základě kterých budou doporučena opatření, které se týkají GDPR a ochrany osobních údajů. V této oblasti je velmi nápomocný Svaz měst a obcí, ale některé otázky budou konzultovány přímo s ministerstvem vnitra, které má tuto oblast v gesci.

 

Marcela Tomášová