Mikroregion Hranicko > Dotace na likvidaci nepotřebných vrtů

Dotace na likvidaci nepotřebných vrtů

1. 11. 2017

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlašují výzvu na LIKVIDACI STARÝCH VRTŮ.

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:     

- jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,

- nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,

- nejsou již ani jinak využitelné a představují riziko ohrožení životního prostředí.

Jedná se především o vrty ze 70. a 80.let, jejichž původce je neznámý nebo neexistuje. V minulé výzvě bylo pouze 7 žadatelů a zlikvidovalo se 117 vrtů!

Žádost je možné podávat na jeden i více vrtů. Způsobilé výdaje jsou: projektová příprava, samotná likvidace vrtů. Podpora je až do výše 90% vynaložených financí, celková alokace výzvy je 20mil.

Žádosti je možné podávat od 1.11.2017 – 20.12.2019 (do 14hod.). Realizace pak musí proběhnout do 31.12.2022.

Pokud máte na svém území takovéto vrty a chcete je řešit, můžete se na nás obrátit.