LEADER

LEADER ČR 2006

Šance pro Hranicko

Nositel programu

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl programu

Hlavním cílem záměru Šance pro Hranicko pro program Leader ČR 2006 bylo Posílení místního ekonomického prosředí a zhodnocení místní produkce. Jednalo se především o zvýšení počtu pracovních míst v oblasti prostřednictvím rozšíření infrastruktury cestoního ruchu spojené s rozvojem dovednosti obyvatel založit a provozovat novou službu. Zvýšení počtu pracovních míst a podnikatelských aktivit prostřednictvím podpory vzniku nových a odbytu stávajících biologicko-zemědělských místních produktů. Specifickým cílem bylo zvýšení množství služeb a nabídky v oblasti ubytování a stravování a v oblasti sportovních a oddechových aktivit, které budou navázány na atrakce a další služby tvořit spolupracující funkční "klastry" v oblasti cestovního ruchu. Dále zvýšení množství a posílení kvality místních zemědělsko-biologických produktů, které jsou typické pro region Hranicko a tím posílení diverzity zemědělských aktivit a zvýšení přidané hodnoty místní produkce.

Popis programu

Leader ČR 2006 byl úspěšně ukončen v prosinci 2006.

Termín realizace

Zahájení:červen 2006
Ukončení:prosinec 2006

Z programu LEADER ČR 2006 bylo na Hranicku podpořeno těchto 8 koncových projektů:

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU