Animace škol

IROP MMR

Co je Animace škol

ŠABLONY PRO ŠKOLY – ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Výzva č. 02_16_022 „Šablony pro MŠ a ZŠ“ bude vyhlášena ze strany MŠMT během května-června 2016. Další výzvy jsou plánovány na roky 2018 a rok 2020.

Prozatím je k dispozici AVÍZO VÝZVY Č.02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

Samotnou realizaci projektů bude možné zahájit nejdříve od 1. 8. 2016.

PROČ JSOU ŠABLONY ZAJÍMAVÉ?

 • Zjednodušená forma vykazování = méně nutné administrativy
 • Šablony jsou méně rizikové z hlediska neuznatelných výdajů, jsou v souladu s legislativou v oblasti školství
 • Neexistence veřejných zakázek, finance z nich vyplývající jsou nárokové, apod.
 • Pokrytí personálních nákladů vybraných pracovníků až na 2 roky! (např."asistent pedagoga“)

POMOC ŠKOLÁM OD MAS:

 • Metodická pomoc školám s výběrem vhodných šablon
 • Metodická pomoc s monitorovacím systémem ISKP 14+
 • Semináře a školení pro žadatele a příjemce projektů šablon
 • Individuální poradenství pro žadatele a příjemce
 • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita
 • Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování a administraci zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, vypořádávání připomínek, přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
 • Síťování škol s podobnými zájmy (např. zajištění společného vzdělávacího kurzu pro pedagogy z více škol, spárování dvou škol požadujících každá poloviční úvazek shodného odborníka apod.)
 • Tato pomoc je pro všechny školy bezplatná!
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU