Animace škol

IROP MMR

Aktuálně

Zpráva o realizaci

Řídící orgán OP VVV zveřejnil 13. dubna 2017 1. verzi příručky pro podání Zprávy o realizaci u projektů zjednodušeného financování tzv. šablon....

ZOBRAZIT VÍCE

Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Na základě četných dotazů ze strany žadatelů a příjemců Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 5. dubna 2017 černobílé verze vzorů příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev...

ZOBRAZIT VÍCE

Šablony pro školy a společné vzdělávání

V časopise pro mateřské školy a školní družiny Informatorium, č. 3/2017, byl otisknut článek věnovaný výzvě na šablony pro mateřské a základní školy....

ZOBRAZIT VÍCE

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snaží žadatelům zprostředkovat maximální množství důležitých a aktuálních informací z operačního programu. 30. března 2017 opět zveřejnilo přehled...

ZOBRAZIT VÍCE

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snaží žadatelům zprostředkovat...

ZOBRAZIT VÍCE

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Všechny základní a mateřské školy mají možnost čerpat finanční prostředky na svou činnost v rámci tzv. šablon. Šablony jsou příležitostí...

ZOBRAZIT VÍCE

Konzultační linka pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Dovoluji si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzvy...

ZOBRAZIT VÍCE

Doporučení a rady k "šablonám"

Na stránkách MŠMT byl zveřejněn přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout v případě, že se chystáte žádat o finanční podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ. Pracovníci Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravili přehled základních doporučení a rad, který by Vám měl pomoci ke správnému podání žádosti. ...

ZOBRAZIT VÍCE

Vzory příloh k "šablonám"

Na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu k tzv. šablonám, na které již některé školy netrpělivě čekaly. Věnujte, prosím, pozornost i informační příloze Dokládání výstupů a indikátorů, kde ...

ZOBRAZIT VÍCE

Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ

Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je určena pro všechny mateřské a základní školy v našem regionu. Příjem žádostí o podporu je spuštěn od 23. 6. 2016 a ukončen 30. 6. 2017. Potřebné dokumenty k výzvě naleznete v dokumentech ke stažení, popř. na stránkách MŠMT. Pro případné dotazy kontaktujte Mgr. Hanu Gaďurkovou, tel.: 773593020, email: h.gadurkova@regionhranicko.cz.

© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU