Zpráva o realizaci u šablon

24. 4. 2017

Řídící orgán OP VVV zveřejnil 13. dubna 2017 1. verzi příručky pro podání Zprávy o realizaci u projektů zjednodušeného financování tzv. šablon.
Prostřednictvím zprávy o realizaci informuje příjemce o dosaženém pokroku v rámci realizovaného projektu. Je předkládána elektronicky, v intervalech stanovených výzvou a vydaným právním aktem o poskytnutí/ převodu podpory. U zjednodušených projektů je zpráva o realizaci podávána do 20 pracovních dnů po uplynutí 6 měsíců od vydání právního aktu, následně pak co půl roku.
Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení