MAS Hranicko > Zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku

Zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku

17. 12. 2018

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Hranice (MAP II) navázal od listopadu na aktivity projektu MAP I a bude realizován až do července 2022 s cílem přispět ke zvyšování kvality regionálního vzdělávání formou spolupráce a společného plánování aktivit v rámci formálního i neformálního vzdělávání.
Zájemci ze vzdělávacích institucí či organizací i z řad rodičů a veřejnosti se nyní mohou zapojit do některé pracovní skupiny (PS), případně i do více skupin. Pracovní skupiny se budou scházet minimálně  4 x ročně, dle potřeby samostatně, případně společně a jsou hlavními orgány, které určují aktivity v rámci projektu.
Činnost ve všech pracovních skupinách je zaměřena na zvyšování kvality regionálního školství, a to především na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji kompetencí dětí/žáků. Pracovní skupiny také navrhují společné aktivity škol, které jsou pak v rámci implementačních aktivit projektu také z projektu financovány.
Máte-li chuť a zájem podílet se na rozvoji školství na Hranicku, neváhejte a zapojte se do některé z níže uvedených pracovních skupin, popř. se podílejte na vzniku další PS. V případě zájmu kontaktujte nejpozději do středy 9. ledna 2019 níže uvedené vedoucí PS či koordinátorku MAP Hanu Gaďurkovou.


1. PS Financování
Vedoucí PS: Ing. Petr Pajdla, petr.pajdla@seznam.cz, 604 796 794
1. setkání PS: v úterý 15. ledna 2019 od 15 hod v sídle MAS (Tř. 1. máje 328)

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Vedoucí PS: Mgr. Dagmar Pospíšilová, pospisilova@zsdrahotuse.cz, 775 779 575
1. setkání PS: 16. ledna 2019 od 14:00, v sídle MAS (Tř. 1. máje 328)

3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Vedoucí PS: Mgr. Radomír Macháň, machan@stru.hranet.cz, 731 736 726
1. setkání PS: termín bude upřesněn, ZŠ a MŠ Struhlovsko

4. PS Předškolní vzdělávání a péče
Vedoucí PS: Bc. Martina Polláková, meip.pollakova@gmail.com, 774 272 323
1. setkání PS: ve čtvrtek 17. ledna 2019 od 14 hod, ZŠ Šromotovo

5. PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství
Vedoucí PS: Mgr. Miroslav Wildner, verajirina@seznam.cz, 737 205 006
1. setkání PS: ve čtvrtek 17. ledna 2019 od 15 hod v sídle MAS (Tř. 1. máje 328)

6. PS Rovné příležitosti   
Vedoucí PS: Mgr. Jarmila Theimerová, skola@zsstudentska.cz, 603 994 558
Úvodní workshop: ve středu 9. ledna 2019 od 14:30 v sídle MAS (Tř. 1. máje 328)
1. setkání PS: ve středu 16. ledna 2019 od 14:30 v ZŠ Studentská

Podrobnější popis činností pracovních skupin naleznete v příloze.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU