MAS Hranicko > Vzdělávací aktivity v rámci MAP – co proběhlo a na co se můžete těšit?

Vzdělávací aktivity v rámci MAP – co proběhlo a na co se můžete těšit?

21. 10. 2016

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko proběhlo několik akcí a setkání zaměřených na školskou problematiku a na další se můžete těšit…

Nejprve ve středu 24. 8. 2016 v SC Naparia proběhl seminář LEADERSHIP ve škole – moderní vedení učitelských týmů a lidí pod vedením Miloslava Hubatky, který má 21 let praxe ve školství, z toho 10 let pracoval jako ředitel znojemské ZŠ. Během semináře se účastníci věnovali zejména: uvědomění si, podle čeho si rodiče vybírají školu pro své dítě, jaká očekávání mají rodiče od školy, nutným podmínkám pro rozvoj školy, způsobům kontroly kvality školy, kvalitou lidských zdrojů, algoritmem zavádění změn ve školách, způsobům budování důvěry na školách, jaké jsou projevy leadera, práci s konfliktními lidmi, typologií zaměstnanců atd.

Ve středu 21. 9. 2016 a ve čtvrtek 22. 9. 2016 proběhlo setkání základních a mateřských škol, na kterém se účastníci dozvěděli aktuální informace o tzv. šablonám, o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání pro Hranicko a o dalších možnostech pro školy a školky nejen ve výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nebo Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Všem účastníkům byla nabídnuta možnost spolupráce v rámci regionu.

Na listopad jsou nachystané další tři akce. Nejprve 3. 11. 2016 proběhne opět v SC Naparia seminář Jak sestavit plán pedagogické podpory? pod vedením Mgr. Šárky Sohrové, která má zkušenosti s výukou na základní škole a osm let pracovala jako speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně. V rámci kurzu účastníci projdou celý formulář „plán pedagogické podpory“ a podrobně si vysvětlí, jak vyplňovat jednotlivé položky. Začnou aktuální pedagogickou diagnostikou žáka. Ukáží si i jak pracovat v rámci I. stupně podpory s dětmi s výchovnými potížemi a jak si zmapovat způsob domácí přípravy. Projdou pravidla sestavování cílů PLPP, uvedou si, jaká doporučení jsou vhodná pro rodiče k domácímu procvičování. Sestaví plán pedagogické podpory pro konkrétního žáka 1. i 2. stupně ZŠ.

Další dvě akce jsou zaměřeny na pedagogické pracovníky mateřských škol. Reagujeme tak na závěry dotazníkového šetření a na poptávku pedagogických pracovníků mateřských škol v regionu. Jedná se o sdílení dobré praxe v předškolních zařízeních soukromého typu, které mají zkušenosti i se vzděláváním dětí mladší 3 let. První návštěva proběhne ve středu 9. 11. 2016 v jeslích a mateřské škole Bambíno Praha a druhá návštěva bude následovat v úterý 22. 11. 2016 ve zdravé školce s montesori programem Mateřinka Brno. Bližší informace k chystaným návštěvám i s možností přihlásit se naleznete v přiložených odkazech.

Všechny tyto akce, semináře, exkurze a mnoho dalších, které pro Vás chystáme, jsou realizovány a hrazeny z projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko" (tzv. MAP pro Hranicko). Sledujte dál web MAP a máte-li chuť se zapojit, nebojte se ozvat a ovlivnit vzdělávání v našem regionu.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU