MAS Hranicko > Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

9. 7. 2018

MAS Hranicko v úterý 3.7.2018 uzavřela Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 29 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát a jedna žádost bohužel nesplnila podmínku přijatelnosti. Seznam předložených žádostí naleznete v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

Vyhlášeny byly celkem 4 fiche (oblasti podpory) a poměr mezi předem určenou finanční alokací a celkovým objemem požadovaných dotací se výrazně liší. Největší převis zájmu vykázaly Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků a Fiche 13 Drobné podnikání.

Do Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků bylo podáno 11 projektů, které požadují v úhrnu 5 364 020 Kč oproti alokaci, která činí něco málo přes 1 760 000 Kč.

Do Fiche 13 Drobné podnikání bylo podáno také 11 projektů, které požadují celkem 5 564 475 Kč oproti alokaci, která činí 2 889 500 Kč.

Naopak  Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty ani Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu své finanční alokace nevyčerpají, neboť 2 projekty v F12 požadují 680 000 Kč oproti alokaci cca 1 153 000 Kč, u F14 3 podané projekty "odčerpají" 1 083 666 Kč stanovené alokace, která činí cca 1 345 000 Kč.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Koncem srpna bude zveřejněn seznam doporučených žádostí, který bude předložen Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Též on ještě podané žádosti znovu zkontroluje a do konce roku 2018 se žadateli podepíše Dohody o poskytnutí dotace.

 

 

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU