MAS Hranicko > Výzva MAS-OPZ na Podporu zaměstnanosti uzavřena, podány 2 žádosti

Výzva MAS-OPZ na Podporu zaměstnanosti uzavřena, podány 2 žádosti

14. 1. 2019

MAS Hranicko dne 11. 1. 2019 uzavřela 3. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti I. Podány byly 2 žádosti o podporu. 

Jedná se o projekt Vzděláváním k vyšším kompetencím na Hranicku, podaný žadatelem ŠEDOVÁ clean service – Olomoucko, z. ú., který plánuje realizovat na území MAS Hranicko bezplatné vzdělávací kurzy, zaměřené na zvyšování základních a specifických kompetencí sociálně potřebných osob a následné poradenství a pomoc při jejich vstupu na trh práce. 

Druhý projekt s názvem Podpora zaměstnanosti na Hranicku podal žadatel Mikroregion Hranicko. Cílem projektu je vytvořit za podpory zapojených obcí adaptační pracovní místa, v rámci kterých si osoby z cílových skupin osvojí pracovní návyky, budou mít k dispozici motivační, psychologické a finanční poradenství, popř. absolvují praktické kurzy a budou mít možnost získat rekvalifikaci. 

Přehled podaných žádostí je uveden v příloze této Aktuality. Požadovaná dotace činí 8 229 593,75  Kč, alokace výzvy byla stanovena ve výši 6 047 338 Kč.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, které provedou management a Výběrová komise MAS. Po jejich ukončení bude následně zveřejněn seznam doporučených žádostí. Tento seznam MAS předává Řídicímu orgánu OPZ na Ministerstvu práce a sociálních věcí. ŘO OPZ provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a úspěšným žadatelům vydá právní akt o poskytnutí podpory.

 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU