MAS Hranicko > V městské knihovně Hranice proběhla beseda o Kniháři, moderním čtenářském deníku

V městské knihovně Hranice proběhla beseda o Kniháři, moderním čtenářském deníku

11. 6. 2019

Jak knihy číst, abychom z nich získali co nejvíce pro svůj život, představila Vlaďka Závrská, autorka moderního čtenářského deníku. Beseda proběhla v Městské knihovně Hranice ve středu 22.5. 2019.

Setkání bylo tematicky zaměřeno na způsoby čtení, které vedou k lepšímu zapamatování a mají výraznou přidanou hodnotu pro život čtenáře. Autorka představila zajímavý koncept metody 4PRO, která umožňuje nejen si knihy zapamatovat, ale také osobní seberozvoj. “Jako důležité vnímám uvědomovat si nejen to, o čem se v knize píše, ale mnohem více, jak nám kniha promlouvá do života. A to Knihář umožňuje”, přiblížila autorka hlavní myšlenku svého projektu.

Setkání iniciovala pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost pod vedením Mgr. Dagmar Pospíšilové. Akce se konala v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro Hranicko II., jehož cílem je podpořit zkvalitňování vzdělávání v regionu.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU