MAS Hranicko > Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ

Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ

21. 11. 2017

Na začátku školního roku 2017/18 zahájil projekt PPUČ spolupráci s prvními 11 mateřskými a základními školami, kterým bude během následujících tří let poskytovat přímou metodickou podporu v oblasti rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků ve výuce. Seznam podpořených škol a další informace o projektu naleznete v přiloženém newsletteru.

V současné době probíhá příprava výzev na druhou vlnu šablon pro MŠ a ZŠ, tematice základních gramotností bude opět věnována velká pozornost. Pokud byste chtěli MŠMT či našemu realizačnímu týmu zaslat podněty a zkušenosti z Vašich projektů, kde jste šablony zacílené na rozvoj základních gramotností využívali nebo je plánujete využívat, kontaktujte nás na e-mailu h.gadurkova@regionhranicko.cz.

Aktuální informace o projektu poskytují také odborné panely PPUČ prostřednictvím webových speciálů pro čtenářskoumatematickoudigitální gramotnost.


Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU