MAS Hranicko > O šablony pro mateřské a základní školy byl zájem

O šablony pro mateřské a základní školy byl zájem

11. 7. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvu s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financovanou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Šablony pomohou školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školní asistenty, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, případně chůvy (pouze v mateřských školách). Důležitými oblastmi podpory byly také usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem).  

„Více než 75% mateřských a základních škol v České republice předložilo svou žádost o podporu do první vlny výzev na šablony pro MŠ a ZŠ. Podotýkám, že finanční prostředky v těchto výzvách putují přímo do českých škol, pokrývají aktuální potřeby regionálního školství a vedou tak k jeho zkvalitňování. Druhou vlnu šablon se chystáme spustit přibližně za půl roku,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ bylo připraveno celkem 4,5 miliardy korun. Objem předložených žádostí o podporu činí téměř 3,5 miliardy korun. O tyto prostředky žádá celkem 5 562 MŠ a ZŠ, z toho 3 522 již obdrželo právní akt a aktuálně realizují své projekty. Téměř 40% všech mateřských a základních škol v České republice již obdrželo první zálohovou platbu.

O jaké šablony byl v ČR největší zájem?

Celkem 1 757 mateřských škol si ve své žádosti o podporu zvolilo v šablonách školního asistenta a 1 232 pak chůvu. Mimo tyto šablony spojené s personálními náklady byl také velký zájem o šablony zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské (1 577) a matematické (1 441) pregramotnosti. Celkem 1 626 mateřských škol projevilo zájem o sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv a 1 736 mateřských škol o odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí.

Co se týče základních škol, zde byl u personálních šablon opět největší zájem o školního asistenta (1 282) a dále o speciálního pedagoga (606). V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků byl stejně jako u mateřských škol největší zájem o šablony zaměřené na čtenářskou (1 164) a matematickou (1 069) gramotnost. Mezi dalšími šablonami projevily základní školy výrazný zájem o oblast doučování žáků ohrožených neúspěchem (2 149), klubů zábavné logiky a deskových her (1 867) a čtenářských klubů (1 724).

V ORP Hranice se do tzv. šablon zapojilo celkem 18 základních a mateřských škol, což představuje cca 58% škol. U mateřských škol byl největší zájem o šablonu "chůva", kterou si zvolilo celkem třináct mateřských škol a šablona byla volena celkem 165x, ve třech školkách budou působit školní asistenti. Dalšími nejčastěji volenými šablonami bylo "sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv" a "vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - zaměřené na matematickou pregramotnost", které si zvolilo 10 mateřských škol. Sedm základních škol si zvolilo šablony "Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ" a "Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem", na pěti školách bude díky šablonám působit školní asistent, nejčetněji volenou šablonou byla "Tandemová výuka", kterou si čtyři školy zvolily celkem 115x.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU