MAS Hranicko > Návštěva inkluzivní školy v Holešově

Návštěva inkluzivní školy v Holešově

22. 6. 2017

V pátek 16.6.2017 jsme v rámci dvoudenní studijní cesty projektu MAP pro Hranicko navštívili 3. ZŠ Holešov, která je zapojena do projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Dostalo se nám vřelého přijetí od usměvavého pana ředitele Ivo Junáška a jeho dvou zástupkyň Gabriely Kovářové a Kateřiny Nedbalové. Škola se stará o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet nejen ve vyučování, ale také v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích. Žákům, kteří potřebují pomoc, je k dispozici asistent pedagoga a také nepovinný předmět Náprava specifických poruch učení. Pro tělesně postižené žáky lze využít schodolez a kompenzační pomůcky, které jim v pohybu po škole pomáhají. My jsme po prohlídce celé školy měli možnost navštívit otevřené hodiny, ve kterých spolupracuje pedagog s asistentem pedagoga na 1. i na 2. stupni. Následovala reflexe a diskuze s vedením školy a pedagogy, kteří mají ve své třídě integrované žáky. Ze školy jsme si odvezli spoustu cenných informací s možností další spolupráce.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU