MAS Hranicko > MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

16. 3. 2018

MAS Hranicko v minulých dnech rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro stejné 4 fiche (oblasti podpory), jako u nedávno uzavřené první výzvy. MAS tak reaguje na vývoj situace ohledně čerpání dotací v celém dotačním programu MAS-PRV. Podrobný přehled finančních alokací viz příloha nebo na odkazu zde..

Ve Fichi 11 Rozvoj zemědělských podniků MAS rozdělila beze zbytku plánované prostředky pro první Výzvu, proto očekává v druhé výzvě obdobný zájem žadatelů, pro něž také vyhradila téměř stejný objem prostředků a to více než 1,7 milionů Kč.

U Fiche 13 Drobné podnikání dokázala uspokojit v první výzvě méně než polovinu podaných projektů, proto reaguje přesunem a sloučením plánovaných výzev z podzimu 2018 a z roku 2020 už na letošní jaro s celkovou alokací 2,6 milionů Kč.

Naopak zájem ve Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty a Fichi 14 Podnikání v cestovním ruchu dosáhl jen třetiny určené finanční alokace, zde proto MAS nabízí potenciálním zájemcům ještě jednu šanci v objemu 1,1 milionu Kč pro Fichi 12 resp. 1,3 milionů Kč pro Fichi 14. Pokud by i po druhé výzvě zůstaly v těchto oblastech nerozdělené prostředky, MAS přesune tyto finance do více žádaných oblastí nebo rozhodne o nově umožněném rozšíření programu MAS-PRV směrem k obecním a spolkovým projektům na infrastrukturu pro občanskou vybavenost, volný čas a spolkový život.

Již schválený harmonogram druhé výzvy tedy nabídne téměř 7 milionů korun dotací, podporu získají projekty s celkovým objemem rozpočtů na úrovni zhruba 15 milionů korun. Vyhlášení výzvy je plánováno na začátek dubna, uzávěrka pak nejpozději v první květnové dny. Oproti první výzvě dojde jen ke kosmetickým úpravám podmínek a preferenčních kritérií.
Podrobnosti a novinky k druhé výzvě dotačního programu MAS-PRV naleznou zájemci průběžně na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU