MAS Hranicko > MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

19. 7. 2018

MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádosti o podporu, podané do 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Rozvoj komunitních center. Žádost byla na začátku července managementem MAS předána na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu ze strany Řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace. Po obdržení právního aktu se bude moci žadatel pustit do realizace projektu.

Ve 3. výzvě byl k realizaci vybrán jediný podaný projekt na vznik komunitního centra v Bělotíně. Komunitní centrum vznikne přestavbou dosud nevyužitých půdních prostor již fungujícího kulturního domu a bude určeno pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené a pro osoby se zdravotním postižením z obcí Bělotín, Kunčice, Nejdek, Lučice, Polom a Špičky. Obec Bělotín svou komunitní činnost zaměří především na děti a mládež ve věku 6-26 let (aktivní trávení volného času, prevence záškoláctví) a na zadlužené, dlouhodobě nezaměstnané či neaktivní osoby. V rámci řešení nepříznivé sociální situace a na podporu sociálního začleňování bude v komunitním centru poskytována pracovníkem Člověka v tísni také sociální služba Terénní práce.  

Přehled vybraného projektu je uveden v příloze.

Gratulujeme obci Bělotín k úspěšné žádosti a přejeme jí hodně zdaru při realizaci projektu!

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU