MAS Hranicko > MAS vybrala k získání podpory 4 projekty na zlepšení infrastruktury základních škol v regionu

MAS vybrala k získání podpory 4 projekty na zlepšení infrastruktury základních škol v regionu

1. 8. 2018

MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 4. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování infrastruktury základních škol. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace. Žadatelé pak své projekty zrealizují nejpozději do 30.6.2019.

Do výzvy se přihlásilo celkem 6 Žádostí o podporu, bohužel 2 z nich nesplnily mnimální bodovou hranici pro splnění podmínek věcného hodnocení a proto nemohly být vybrány k získání podpory. Naopak 4 projekty minimální hranici překonaly a získají tak na realizaci dotaci z fondů Evropské unie. Vzhledem ke kvalitě a potřebnosti těchto 4 projektů orgány MAS navýšily původní alokaci o 533.630,- Kč tak, aby mohly být všechny podpořeny v plné požadované výši.

V ZŠ Hustopeče nad Bečvou bud pořízeno nové vybavení a pomůcky pro odborné učebny ICT, jazyků a dílen, v ZŠ Bělotín dojde k vybavení tří odborných učeben badatelství, informatiky a jazyků. Projekt všechovické základky řeší bezbariérovost a vybavení nábytkem a pomůckami cvičné kuchyňky a učeben přírodopisu a fyziky/chemie. ZŠ Jindřichov se zaměří na dovybavení společné učebny moderní počítačovou a projekční technikou.

Přehled vybraných/nevybraných projektů viz příloha.

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme jim hodně zdaru a trpělivosti při realizaci těchto potřebných projektů.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU