MAS Hranicko > MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV

24. 4. 2019

Až do 3.6.2019 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 086 085 Kč, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaji téměř 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat do 3.6.2019 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 4 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje přes 2 miliony korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Obdobné je to u Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, že hlavní podporovanou oblastí je až samotné zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu. Alokace pro tuto fichi je cca 2.230.000 Kč dotací. Související Fiche č. 15 Krátké dodavatelské řetězce pak podpoří především distribuci a prodej potravin místních výrobců. Paleta možností je široká: od kamenných či pojízdných prodejen a stánků přes společný prodej ze dvora, bedýnkový prodej,  tržnice až po eshopy, balení výrobků či propagaci. Dotace se vztahují jak na stavební úpravy, tak na vybavení a technologie. Pro získání dotace je ovšem nutné, aby se spojily minimálně 2 subjekty do společného uskupení. Typicky výrobci, nebo jimi vytvořený spolek, zapojit se mohou i obce.  Alokace této Fiche je téměř 2 miliony korun. Menší částka 750.000 Kč je pak určena pro nezemědělské podnikatele v oblasti Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kde lze podpořit penziony, hotely, kempy či komerčně provozovaná sportoviště.
Žádosti o podporu MAS přijímá elektronicky přes Portál Farmáře. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné a pravomocné předloženo už při podání žádosti na MAS. Kromě Fiche č.15 je součástí každého předloženého projektu také stručný podnikatelský plán, případně další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí rozhodující o získání dotace.

Text Výzvy, schválené Fiche a další podklady, návody a příručky najdou zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

MAS Hranicko zve zájemce na Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v pondělí 6.5. od 15.30h v sídle MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila – zámeček). Kontaktní osobou pro poskytnutí dalších informací je hlavní manažer MAS Mgr. František Kopecký, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz. 

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU